Mới 3 cuộn LOMOGRAPHY Phim 400 độ 135 phim âm bản LOMO - Phim ảnh

Mã sản phẩm: 590206193707
Giá: 503,000 đ
Hot

Kodak Kodak tháp pháo PORTRA 800 độ 120 phim phim âm bản đơn - Phim ảnh

Mã sản phẩm: 589829012002
Giá: 2,330,000 đ
new

Kodak Kodak Phim chuyên nghiệp Ektar 100 độ 4 độ 4 x 4 - Phim ảnh

Mã sản phẩm: 572462313682
Giá: 2,597,000 đ

Kodak KODAK TMAX 100 4X5 Tấm 45 Phim - Phim ảnh

Mã sản phẩm: 583703327675
Giá: 3,420,000 đ