0-1 tuổi nữ bé 2 bé trai bé trai quần áo 3 bộ đồ lót 4 mùa thu 6 eo cao 8 quần áo mùa thu 12 tháng mặc - Quần áo lót

MÃ SẢN PHẨM: TD-596608190262
211,000 đ
Phân loại màu sắc:
8167 hồng
8167 màu xanh
8171 xanh
8171 màu xanh
8187 hồng
8187 xanh
8187 màu xanh
Bông màu 7421 bột
Bông màu 7431 màu xanh
Bông màu 7431 màu vàng
Bông màu 8172
Bông màu 8172 màu xanh
Bông màu 8172 vàng
Bông màu 8173
Bông màu 8173 màu xanh
Bông màu 9020 màu xám
Bông màu 9020
Bông màu 9020 màu xanh
Bông màu 9020 màu vàng
Màu xanh nhạt
Vàng nhạt
Màu hồng
Màu
Màu vàng
Chiều cao tham chiếu:
100cm (khuyến nghị 24-36 tháng)
110 (khuyến nghị 36-48 tháng)
66cm (khuyến nghị 0-6 tháng)
73cm (khuyến nghị 6-12 tháng)
80cm (khuyến nghị 12-18 tháng)
90cm (khuyến nghị 18-24 tháng)
Ghi chú

Số lượng:

0965.68.68.11