0 100 150 200 300 độ với khung độ mặt lớn siêu nhẹ học sinh tròn mặt cận thị nửa khung kính nữ

MÃ SẢN PHẨM: TD-580148532613
905,000 đ
Chức năng ống kính:
Không
Ánh sáng chống xanh
Khúc xạ ống kính:
1,61
1,67
1,74
Màu ống kính:
Sự đổi màu
Không
Độ dốc
Phân loại màu sắc:
0 100 150 200 300 độ với khung độ mặt lớn siêu nhẹ học sinh tròn mặt cận thị nửa khung kính nữ
0 100 150 200 300 độ với khung độ mặt lớn siêu nhẹ học sinh tròn mặt cận thị nửa khung kính nữ
0 100 150 200 300 độ với khung độ mặt lớn siêu nhẹ học sinh tròn mặt cận thị nửa khung kính nữ
0 100 150 200 300 độ với khung độ mặt lớn siêu nhẹ học sinh tròn mặt cận thị nửa khung kính nữ
0 100 150 200 300 độ với khung độ mặt lớn siêu nhẹ học sinh tròn mặt cận thị nửa khung kính nữ
0 100 150 200 300 độ với khung độ mặt lớn siêu nhẹ học sinh tròn mặt cận thị nửa khung kính nữ
0 100 150 200 300 độ với khung độ mặt lớn siêu nhẹ học sinh tròn mặt cận thị nửa khung kính nữ
0 100 150 200 300 độ với khung độ mặt lớn siêu nhẹ học sinh tròn mặt cận thị nửa khung kính nữ
0 100 150 200 300 độ với khung độ mặt lớn siêu nhẹ học sinh tròn mặt cận thị nửa khung kính nữ
0 100 150 200 300 độ với khung độ mặt lớn siêu nhẹ học sinh tròn mặt cận thị nửa khung kính nữ
0 100 150 200 300 độ với khung độ mặt lớn siêu nhẹ học sinh tròn mặt cận thị nửa khung kính nữ
Ghi chú

Số lượng:

0965.68.68.11