0.3mm mỏng phần sắt hấp thu chuyển hướng từ mảnh nam châm tròn lớn nhỏ tròn phụ kiện điện thoại di động Sucker mạnh mẽ - Phụ kiện điện thoại trong ô tô

MÃ SẢN PHẨM: TD-582683126425
119,000 đ
Phân loại màu sắc:
3 cm 10 miếng
4 cm 10 miếng
5 miếng mỗi miếng 3cm và 4cm
3 cm 5 miếng
4 cm 5 miếng
0.3mm mỏng phần sắt hấp thu chuyển hướng từ mảnh nam châm tròn lớn nhỏ tròn phụ kiện điện thoại di động Sucker mạnh mẽ - Phụ kiện điện thoại trong ô tô
Ghi chú

Số lượng:

0965.68.68.11