0,5 kg 3 kg 4 kg 1 kg 2 kg gạo túi gạo hỗ trợ gạch túi hỗ trợ cực túi máy hỗ trợ khuôn - Tự làm khuôn nướng

MÃ SẢN PHẨM: TD-571545402470
74,000 đ
Số lượng mảnh:
1
Phân loại màu sắc:
8+3米砖撑袋器
9+3米砖撑袋器
8+4米砖撑袋器
8+5米砖撑袋器
8+6米砖撑袋器
9+4米砖撑袋器
10+5米砖撑袋器
10+6米砖撑袋器
11+5米砖撑袋器
12+6米砖撑袋器
13+7米砖撑袋器
14+8米砖撑袋器
15+8米砖撑袋器
18+6米砖撑袋器
23+8米砖撑袋器
24+8米砖撑袋器
其他尺寸撑袋器定做联系客服
Ghi chú

Số lượng:

0965.68.68.11