0,6-5cm rộng vành đai đen tinh khiết DIY phụ kiện tóc sọc ngang ruy băng ruy băng chủ đề gói quà ruy băng - Phụ kiện tóc

MÃ SẢN PHẨM: TD-534455777083
105,000 đ
Phân loại màu sắc:
Rộng 0,6cm và dài 91 mét / cuộn
Rộng 1cm và dài 91 mét / cuộn
Rộng 1,2cm và dài 91 mét / cuộn
Rộng 1,5cm và dài 91 mét / cuộn
Rộng 2cm và dài 91 mét / cuộn
Rộng 2,5cm và dài 91 mét / cuộn
Rộng 4cm và dài 91 mét / cuộn
Rộng 5cm và dài 91 mét / cuộn
Rộng 2,2cm dài 91 mét / thể tích
Rộng 3cm và dài 91 mét / cuộn
Rộng 6,5cm và dài 91 mét / cuộn
Rộng 7,5cm và dài 91 mét / cuộn
Rộng 0,3cm và dài 450 mét / cuộn
Ghi chú

Số lượng:

0965.68.68.11