0,8 0,7 0,6 1,2 Đơn 0,75 Tre Mat 0,9 Sinh viên 0,85 Hầm 1,1 Ký túc xá 0,95 Nhân viên

MÃ SẢN PHẨM: TD-575356105278
123,000 đ
Phân loại màu sắc:
Rộng 0,6 mét và dài 1,78 mét
Rộng 0,75 mét và dài 1,78 mét
Rộng 0,7 mét và dài 1,78 mét
Rộng 0,85 mét và dài 1,78 mét
Rộng 0,95 mét và dài 1,78 mét
Rộng 1,1 mét và dài 1,78 mét.
Rộng 1,2 mét và dài 1,85 mét
Rộng 1,3 mét và dài 1,85 mét
Rộng 1,4 mét và dài 1,85 mét
Rộng 1,5 mét và dài 1,85 mét
Gối tre 6 nhân một lần mua hay không
Kích thước giường áp dụng:
Khác
Ghi chú

Số lượng:

0965.68.68.11