0,8 sinh viên trên mạng lưới chống muỗi 0,9m đơn ký túc xá 90cm 80 cửa hàng thấp hơn 1,9 mét giường 190 phòng ngủ 1,2

MÃ SẢN PHẨM: TD-576985769989
144,000 đ
Phân loại màu sắc:
Hồ xanh cao 1,4 mét.
Trắng cao 1,4 mét
Màu tím cao 1,4 mét
Hồng cao 1,4 mét
Hồng cao 1,6 m
Vàng cao 1,6 m
Trắng cao 1,6 m
Hồ xanh cao 1,6 m
Kích thước giường áp dụng:
Giường 1,0m (3,3 ft)
Giường 1,2m (4 feet)
Giường 1,35m (4,5 ft)
Giường 1,5m (5 feet)
Ghi chú

Số lượng:

0965.68.68.11