0.8m thảm mat có thể gập lại 1,4 mét trên cả hai mặt của mây tre đan thảm 1,35 1,1 0,9 Giá trị với giường ký túc xá - Thảm mùa hè

MÃ SẢN PHẨM: TD-39552611117
78,000 đ
Kích thước giường áp dụng:
Giường 1,0m (3,3 ft)
Giường 1,2m (4 feet)
Giường 1,35m (4,5 ft)
Giường 1,5m (5 feet)
Giường 1,8m (6 feet)
Giường 0,9m
Khác
Ghi chú

Số lượng:

0965.68.68.11