0.9m bông tatami nệm đơn sinh viên ký túc xá nệm 1.8m 1,2 lần phụ tầng trệt ngủ pad nhà - Nệm

MÃ SẢN PHẨM: TD-565045195250
746,000 đ
Phân loại màu sắc:
0.9m bông tatami nệm đơn sinh viên ký túc xá nệm 1.8m 1,2 lần phụ tầng trệt ngủ pad nhà - Nệm
0.9m bông tatami nệm đơn sinh viên ký túc xá nệm 1.8m 1,2 lần phụ tầng trệt ngủ pad nhà - Nệm
0.9m bông tatami nệm đơn sinh viên ký túc xá nệm 1.8m 1,2 lần phụ tầng trệt ngủ pad nhà - Nệm
0.9m bông tatami nệm đơn sinh viên ký túc xá nệm 1.8m 1,2 lần phụ tầng trệt ngủ pad nhà - Nệm
Kích thước giường áp dụng:
0.9m bông tatami nệm đơn sinh viên ký túc xá nệm 1.8m 1,2 lần phụ tầng trệt ngủ pad nhà - Nệm
0.9m bông tatami nệm đơn sinh viên ký túc xá nệm 1.8m 1,2 lần phụ tầng trệt ngủ pad nhà - Nệm
0.9m bông tatami nệm đơn sinh viên ký túc xá nệm 1.8m 1,2 lần phụ tầng trệt ngủ pad nhà - Nệm
0.9m bông tatami nệm đơn sinh viên ký túc xá nệm 1.8m 1,2 lần phụ tầng trệt ngủ pad nhà - Nệm
0.9m bông tatami nệm đơn sinh viên ký túc xá nệm 1.8m 1,2 lần phụ tầng trệt ngủ pad nhà - Nệm
0.9m bông tatami nệm đơn sinh viên ký túc xá nệm 1.8m 1,2 lần phụ tầng trệt ngủ pad nhà - Nệm
Ghi chú

Số lượng:

0965.68.68.11