00 miếng dày khối trẻ em mẫu giáo 3-4-5-6 tuổi

MÃ SẢN PHẨM: TD-577639475311
117,000 đ
Phân loại màu sắc:
1000 hộp mới dày vừa 3cm
420 mới dày 3cm (gửi hộp lưu trữ)
500 miếng mới dày vừa 3cm (túi)
800 miếng mới dày vừa 3cm để gửi hộp lưu trữ
Trung bình 100 cái (túi)
Dày 1080cm kỹ thuật số lớn 1080 hộp
Dày 3,2cm kỹ thuật số lớn 1560 đóng hộp
Dày 3,2cm kỹ thuật số hộp lớn 310 lưu trữ
Dày 3,2cm kỹ thuật số túi lưu trữ lớn 310
Dày 3,2cm kỹ thuật số lớn 480 túi lưu trữ
Số dày kích thước lớn 200 miếng (túi lưu trữ)
Dày 600 kỹ thuật số lớn (hộp lưu trữ)
Túi lưu trữ kỹ thuật số 300 dày lớn 4.2cm
Số lượng lớn hộp dày 4.2cm400
Ghi chú

Số lượng:

0965.68.68.11