003 Ren dùng một lần vải bàn vải nhựa PVC trong suốt bàn cà phê chống dầu nóng dập nóng không thấm nước bàn mat mềm mat

MÃ SẢN PHẨM: TD-19071977116
116,000 đ
Phân loại màu sắc:
003 Ren dùng một lần vải bàn vải nhựa PVC trong suốt bàn cà phê chống dầu nóng dập nóng không thấm nước bàn mat mềm mat
003 Ren dùng một lần vải bàn vải nhựa PVC trong suốt bàn cà phê chống dầu nóng dập nóng không thấm nước bàn mat mềm mat
003 Ren dùng một lần vải bàn vải nhựa PVC trong suốt bàn cà phê chống dầu nóng dập nóng không thấm nước bàn mat mềm mat
003 Ren dùng một lần vải bàn vải nhựa PVC trong suốt bàn cà phê chống dầu nóng dập nóng không thấm nước bàn mat mềm mat
Thông số kỹ thuật:
003 Ren dùng một lần vải bàn vải nhựa PVC trong suốt bàn cà phê chống dầu nóng dập nóng không thấm nước bàn mat mềm mat
003 Ren dùng một lần vải bàn vải nhựa PVC trong suốt bàn cà phê chống dầu nóng dập nóng không thấm nước bàn mat mềm mat
003 Ren dùng một lần vải bàn vải nhựa PVC trong suốt bàn cà phê chống dầu nóng dập nóng không thấm nước bàn mat mềm mat
003 Ren dùng một lần vải bàn vải nhựa PVC trong suốt bàn cà phê chống dầu nóng dập nóng không thấm nước bàn mat mềm mat
003 Ren dùng một lần vải bàn vải nhựa PVC trong suốt bàn cà phê chống dầu nóng dập nóng không thấm nước bàn mat mềm mat
003 Ren dùng một lần vải bàn vải nhựa PVC trong suốt bàn cà phê chống dầu nóng dập nóng không thấm nước bàn mat mềm mat
003 Ren dùng một lần vải bàn vải nhựa PVC trong suốt bàn cà phê chống dầu nóng dập nóng không thấm nước bàn mat mềm mat
003 Ren dùng một lần vải bàn vải nhựa PVC trong suốt bàn cà phê chống dầu nóng dập nóng không thấm nước bàn mat mềm mat
003 Ren dùng một lần vải bàn vải nhựa PVC trong suốt bàn cà phê chống dầu nóng dập nóng không thấm nước bàn mat mềm mat
Ghi chú

Số lượng:

0965.68.68.11