0089 kính râm ống kính một mảnh phân cực sáng trong suốt đêm nhìn phim màu kính phụ kiện / ống kính

MÃ SẢN PHẨM: TD-577970424741
262,000 đ
Chỉ số khúc xạ của ống kính:
1,49 (chung)
Phân loại màu sắc:
0089 kính râm ống kính một mảnh phân cực sáng trong suốt đêm nhìn phim màu kính phụ kiện / ống kính
0089 kính râm ống kính một mảnh phân cực sáng trong suốt đêm nhìn phim màu kính phụ kiện / ống kính
0089 kính râm ống kính một mảnh phân cực sáng trong suốt đêm nhìn phim màu kính phụ kiện / ống kính
0089 kính râm ống kính một mảnh phân cực sáng trong suốt đêm nhìn phim màu kính phụ kiện / ống kính
0089 kính râm ống kính một mảnh phân cực sáng trong suốt đêm nhìn phim màu kính phụ kiện / ống kính
0089 kính râm ống kính một mảnh phân cực sáng trong suốt đêm nhìn phim màu kính phụ kiện / ống kính
0089 kính râm ống kính một mảnh phân cực sáng trong suốt đêm nhìn phim màu kính phụ kiện / ống kính
0089 kính râm ống kính một mảnh phân cực sáng trong suốt đêm nhìn phim màu kính phụ kiện / ống kính
0089 kính râm ống kính một mảnh phân cực sáng trong suốt đêm nhìn phim màu kính phụ kiện / ống kính
0089 kính râm ống kính một mảnh phân cực sáng trong suốt đêm nhìn phim màu kính phụ kiện / ống kính
Độ phù hợp của ống kính:
0089 kính râm ống kính một mảnh phân cực sáng trong suốt đêm nhìn phim màu kính phụ kiện / ống kính
Ghi chú

Số lượng:

0965.68.68.11