01 nệm điều dưỡng tại nhà bệnh viện sinh viên ký túc xá nệm giường tầng 0,9 m nệm đơn dày độ ẩm

MÃ SẢN PHẨM: TD-531875794892
234,000 đ
Phân loại màu sắc:
01 nệm điều dưỡng tại nhà bệnh viện sinh viên ký túc xá nệm giường tầng 0,9 m nệm đơn dày độ ẩm
01 nệm điều dưỡng tại nhà bệnh viện sinh viên ký túc xá nệm giường tầng 0,9 m nệm đơn dày độ ẩm
01 nệm điều dưỡng tại nhà bệnh viện sinh viên ký túc xá nệm giường tầng 0,9 m nệm đơn dày độ ẩm
Kích thước giường áp dụng:
01 nệm điều dưỡng tại nhà bệnh viện sinh viên ký túc xá nệm giường tầng 0,9 m nệm đơn dày độ ẩm
Ghi chú

Số lượng:

0965.68.68.11