/ 151 độ nét cao khung ảnh kỹ thuật số album điện tử 15 inch 1080p U đĩa-line - Khung ảnh kỹ thuật số

MÃ SẢN PHẨM: TD-586423283204
1,920,000 đ
Phân loại màu sắc:
Nhiệt độ bạc 8 inch (gửi đĩa U 16G)
Vàng sâm panh 8 inch (gửi đĩa U 16G)
8 inch màu đen mát mẻ (gửi đĩa U 16G)
Nhiệt độ bạc 10 inch (gửi đĩa U 16G)
Vàng sâm panh 10 inch (gửi đĩa U 16G)
10 inch màu đen mát mẻ (gửi đĩa U 16G)
Nhiệt độ bạc 15 inch (gửi đĩa U 16G)
Vàng sâm panh 15 inch (gửi đĩa U 16G)
15 inch màu đen mát mẻ (gửi đĩa U 16G)
Ghi chú

Số lượng:

0965.68.68.11