Khuyến mãi mùa hè phần mỏng nam cộng với phân bón XL quần cao eo lỏng quần âu cotton miễn phí ủi phù hợp với quần

MÃ SẢN PHẨM: TD-22363023411
694,000 đ 2,514,660 đ
Kích thước:
40 yard = 3 feet 1 chu vi vòng eo = 103 cm
42 yard = 3 feet 2 chu vi vòng eo = 106 cm
44 yard = 3 feet 3 chu vi vòng eo = 110 cm
46 yard = 3 feet 4 chu vi vòng eo = 113 cm
48 yard = 3 feet 5 chu vi vòng eo = 116 cm
50 yard = 3 feet 6 chu vi vòng eo = 120 cm
52 yard = 3 feet 7 chu vi vòng eo = 123 cm
Màu sắc:
Khuyến mãi mùa hè phần mỏng nam cộng với phân bón XL quần cao eo lỏng quần âu cotton miễn phí ủi phù hợp với quần
Khuyến mãi mùa hè phần mỏng nam cộng với phân bón XL quần cao eo lỏng quần âu cotton miễn phí ủi phù hợp với quần
Khuyến mãi mùa hè phần mỏng nam cộng với phân bón XL quần cao eo lỏng quần âu cotton miễn phí ủi phù hợp với quần
Khuyến mãi mùa hè phần mỏng nam cộng với phân bón XL quần cao eo lỏng quần âu cotton miễn phí ủi phù hợp với quần
Khuyến mãi mùa hè phần mỏng nam cộng với phân bón XL quần cao eo lỏng quần âu cotton miễn phí ủi phù hợp với quần
Khuyến mãi mùa hè phần mỏng nam cộng với phân bón XL quần cao eo lỏng quần âu cotton miễn phí ủi phù hợp với quần
Khuyến mãi mùa hè phần mỏng nam cộng với phân bón XL quần cao eo lỏng quần âu cotton miễn phí ủi phù hợp với quần
Ghi chú

Số lượng:
Thời gian để thị trường: 2018
Thành phần nguyên liệu: Cotton 35% Viscose Fiber (Viscose) 35% Đồng Ammonia Fiber (Dây nhôm đồng) 30%
Quần dài: quần
Mã số: nhiều màu tùy chọn
Loại quần: lỏng lẻo
Màu sắc: dày trung bình xám, xám, xanh đậm, ánh sáng phụ, xám, xám, hải quân, xám đậm
Thương hiệu: Hang Green King
Kích thước: 52 yards = 3 feet 7 eo = 123 cm 48 yards = 3 feet 5 chu vi vòng eo = 116 cm 42 yards = 3 feet 2 chu vi vòng eo = 106 cm 44 yards = 3 feet 3 chu vi vòng eo = 110 cm 46 yards = 3 feet 4 chu vi vòng eo = 113 cm 40 yards = 3 feet 1 chu vi vòng eo = 103 cm 50 yards = 3 feet 6 chu vi vòng eo = 120 cm
Tài liệu: cotton
Hàm lượng bông: 30% (bao gồm) -49% (bao gồm)
Mùa áp dụng: mùa hè
Áp dụng cảnh: Giải Trí
Đối tượng áp dụng: kích thước lớn
Phong cách cơ bản: Người đàn ông kinh doanh
Kiểu phân ngành: Cơ bản công khai
Công nghệ may mặc: Xử lý không sắt
Chi tiết phong cách quần áo: trang trí gân
Mô hình: rắn màu;
Khuyến mãi mùa hè phần mỏng nam cộng với phân bón XL quần cao eo lỏng quần âu cotton miễn phí ủi phù hợp với quần Khuyến mãi mùa hè phần mỏng nam cộng với phân bón XL quần cao eo lỏng quần âu cotton miễn phí ủi phù hợp với quần Khuyến mãi mùa hè phần mỏng nam cộng với phân bón XL quần cao eo lỏng quần âu cotton miễn phí ủi phù hợp với quần Khuyến mãi mùa hè phần mỏng nam cộng với phân bón XL quần cao eo lỏng quần âu cotton miễn phí ủi phù hợp với quần Khuyến mãi mùa hè phần mỏng nam cộng với phân bón XL quần cao eo lỏng quần âu cotton miễn phí ủi phù hợp với quần Khuyến mãi mùa hè phần mỏng nam cộng với phân bón XL quần cao eo lỏng quần âu cotton miễn phí ủi phù hợp với quần Khuyến mãi mùa hè phần mỏng nam cộng với phân bón XL quần cao eo lỏng quần âu cotton miễn phí ủi phù hợp với quần Khuyến mãi mùa hè phần mỏng nam cộng với phân bón XL quần cao eo lỏng quần âu cotton miễn phí ủi phù hợp với quần Khuyến mãi mùa hè phần mỏng nam cộng với phân bón XL quần cao eo lỏng quần âu cotton miễn phí ủi phù hợp với quần Khuyến mãi mùa hè phần mỏng nam cộng với phân bón XL quần cao eo lỏng quần âu cotton miễn phí ủi phù hợp với quần Khuyến mãi mùa hè phần mỏng nam cộng với phân bón XL quần cao eo lỏng quần âu cotton miễn phí ủi phù hợp với quần Khuyến mãi mùa hè phần mỏng nam cộng với phân bón XL quần cao eo lỏng quần âu cotton miễn phí ủi phù hợp với quần

0965.68.68.11