(3 chain chuỗi thư) ba chiếc nhẫn tự vệ nam nhọn và phụ nữ chống sói vũ khí tự vệ bằng thép vòng titan

MÃ SẢN PHẨM: TD-542142890619
140,000 đ
Phân loại màu sắc:
Bạc 17 18 19 mỗi (Bà)
Bạc 18 19 20 mỗi (nam)
Bạc 19 20 21 mỗi (nam)
Bạc (giá lựa chọn số 3)
Ghi chú

Số lượng:

0965.68.68.11