Cao căng mỏng mùa hè mỏng giản dị quần của nam giới chính thức mặc quần phù hợp với kinh doanh quần Hàn Quốc quần chân quần

MÃ SẢN PHẨM: TD-37992966414
731,000 đ
Số lượng:
Mùa năm được liệt kê: Mùa hè năm 2018
Thành phần nguyên liệu: Polyamide Fiber (Nylon) 91.6% Polyurethane Elastic Fibre (Spandex) 8.4%
Mã số: HTXK-001
Loại kênh bán hàng: thương mại điện tử thuần túy (chỉ bán hàng trực tuyến)
Thương hiệu: w2x
Độ đàn hồi: đàn hồi cao
Độ dày: Regular
Phong cách cơ bản: Thành phố thời trang
Vải: vải La Mã;
Cao căng mỏng mùa hè mỏng giản dị quần của nam giới chính thức mặc quần phù hợp với kinh doanh quần Hàn Quốc quần chân quần Cao căng mỏng mùa hè mỏng giản dị quần của nam giới chính thức mặc quần phù hợp với kinh doanh quần Hàn Quốc quần chân quần Cao căng mỏng mùa hè mỏng giản dị quần của nam giới chính thức mặc quần phù hợp với kinh doanh quần Hàn Quốc quần chân quần Cao căng mỏng mùa hè mỏng giản dị quần của nam giới chính thức mặc quần phù hợp với kinh doanh quần Hàn Quốc quần chân quần Cao căng mỏng mùa hè mỏng giản dị quần của nam giới chính thức mặc quần phù hợp với kinh doanh quần Hàn Quốc quần chân quần Cao căng mỏng mùa hè mỏng giản dị quần của nam giới chính thức mặc quần phù hợp với kinh doanh quần Hàn Quốc quần chân quần Cao căng mỏng mùa hè mỏng giản dị quần của nam giới chính thức mặc quần phù hợp với kinh doanh quần Hàn Quốc quần chân quần Cao căng mỏng mùa hè mỏng giản dị quần của nam giới chính thức mặc quần phù hợp với kinh doanh quần Hàn Quốc quần chân quần Cao căng mỏng mùa hè mỏng giản dị quần của nam giới chính thức mặc quần phù hợp với kinh doanh quần Hàn Quốc quần chân quần Cao căng mỏng mùa hè mỏng giản dị quần của nam giới chính thức mặc quần phù hợp với kinh doanh quần Hàn Quốc quần chân quần Cao căng mỏng mùa hè mỏng giản dị quần của nam giới chính thức mặc quần phù hợp với kinh doanh quần Hàn Quốc quần chân quần Cao căng mỏng mùa hè mỏng giản dị quần của nam giới chính thức mặc quần phù hợp với kinh doanh quần Hàn Quốc quần chân quần

0965.68.68.11