Treo xanh vua người đàn ông trung niên của mùa hè phần mỏng quần cộng với phân bón XL phù hợp với quần cao eo lỏng cha quần

MÃ SẢN PHẨM: TD-38240574282
683,000 đ 2,404,560 đ
Kích thước:
40 (điểm nổ 3,1 feet)
42 (điểm nổ 3,2 feet)
44 (điểm nổ 3,3 feet)
46 (điểm nổ 3,4 feet)
48 (điểm nổ 3,5 feet)
50 (điểm nổ 3,6 feet)
52 (điểm nổ 3,7 feet)
Màu sắc:
Treo xanh vua người đàn ông trung niên của mùa hè phần mỏng quần cộng với phân bón XL phù hợp với quần cao eo lỏng cha quần
Treo xanh vua người đàn ông trung niên của mùa hè phần mỏng quần cộng với phân bón XL phù hợp với quần cao eo lỏng cha quần
Treo xanh vua người đàn ông trung niên của mùa hè phần mỏng quần cộng với phân bón XL phù hợp với quần cao eo lỏng cha quần
Treo xanh vua người đàn ông trung niên của mùa hè phần mỏng quần cộng với phân bón XL phù hợp với quần cao eo lỏng cha quần
Treo xanh vua người đàn ông trung niên của mùa hè phần mỏng quần cộng với phân bón XL phù hợp với quần cao eo lỏng cha quần
Treo xanh vua người đàn ông trung niên của mùa hè phần mỏng quần cộng với phân bón XL phù hợp với quần cao eo lỏng cha quần
Treo xanh vua người đàn ông trung niên của mùa hè phần mỏng quần cộng với phân bón XL phù hợp với quần cao eo lỏng cha quần
Ghi chú

Số lượng:
Thời gian để thị trường: 2018
Thành phần nguyên liệu: Cotton 35% Viscose (Viscose) 35% New Polyester 30%
Quần dài: quần
Mã số: nhiều màu tùy chọn
Loại quần: lỏng lẻo
Màu sắc: dày trung bình xám, xám, xanh đậm, ánh sáng phụ, xám, xám, hải quân, xám đậm
Thương hiệu: Hang Green King
Kích thước: 52 (3,7 feet nổ tại chỗ) 40 (3.1 feet nổ tại chỗ) 42 (3,2 feet nổ tại chỗ) 44 (3,3 feet nổ tại chỗ) 46 (3,4 feet nổ tại chỗ) 48 (3,5 feet nổ tại chỗ) 50 (điểm bùng nổ 3,6 feet)
Tài liệu: cotton
Hàm lượng bông: 30% (bao gồm) -49% (bao gồm)
Mùa áp dụng: mùa hè
Áp dụng cảnh: Giải Trí
Đối tượng áp dụng: kích thước lớn
Phong cách cơ bản: Người đàn ông kinh doanh
Kiểu phân ngành: Cơ bản công khai
Công nghệ may mặc: Xử lý không sắt
Chi tiết phong cách quần áo: khác
Mô hình: rắn màu;
Treo xanh vua người đàn ông trung niên của mùa hè phần mỏng quần cộng với phân bón XL phù hợp với quần cao eo lỏng cha quần Treo xanh vua người đàn ông trung niên của mùa hè phần mỏng quần cộng với phân bón XL phù hợp với quần cao eo lỏng cha quần Treo xanh vua người đàn ông trung niên của mùa hè phần mỏng quần cộng với phân bón XL phù hợp với quần cao eo lỏng cha quần Treo xanh vua người đàn ông trung niên của mùa hè phần mỏng quần cộng với phân bón XL phù hợp với quần cao eo lỏng cha quần Treo xanh vua người đàn ông trung niên của mùa hè phần mỏng quần cộng với phân bón XL phù hợp với quần cao eo lỏng cha quần Treo xanh vua người đàn ông trung niên của mùa hè phần mỏng quần cộng với phân bón XL phù hợp với quần cao eo lỏng cha quần Treo xanh vua người đàn ông trung niên của mùa hè phần mỏng quần cộng với phân bón XL phù hợp với quần cao eo lỏng cha quần Treo xanh vua người đàn ông trung niên của mùa hè phần mỏng quần cộng với phân bón XL phù hợp với quần cao eo lỏng cha quần Treo xanh vua người đàn ông trung niên của mùa hè phần mỏng quần cộng với phân bón XL phù hợp với quần cao eo lỏng cha quần Treo xanh vua người đàn ông trung niên của mùa hè phần mỏng quần cộng với phân bón XL phù hợp với quần cao eo lỏng cha quần Treo xanh vua người đàn ông trung niên của mùa hè phần mỏng quần cộng với phân bón XL phù hợp với quần cao eo lỏng cha quần Treo xanh vua người đàn ông trung niên của mùa hè phần mỏng quần cộng với phân bón XL phù hợp với quần cao eo lỏng cha quần

0965.68.68.11