"Lúa mì làm bằng tay bạc" Vòng đeo tay chữ Mobius S925 rèn tay bạc

MÃ SẢN PHẨM: TD-39639538217
1,694,000 đ
Phân loại màu sắc:
Chu vi bàn tay trong vòng 20 cm
Chu vi tay 21cm-23cm
Chu vi bàn tay 24cm-26cm
Trong vòng đeo tay mở 17
Khai trương 18cm-20
Khai trương 21-23cm
Phân loại màu sắc:
Chu vi bàn tay trong vòng 20 cm
Chu vi tay 21cm-23cm
Chu vi bàn tay 24cm-26cm
Trong vòng đeo tay mở 17
Khai trương 18cm-20
Khai trương 21-23cm
Phân loại màu sắc:
Chu vi bàn tay trong vòng 20 cm
Chu vi tay 21cm-23cm
Chu vi bàn tay 24cm-26cm
Trong vòng đeo tay mở 17
Khai trương 18cm-20
Khai trương 21-23cm
Phân loại màu sắc:
Chu vi bàn tay trong vòng 20 cm
Chu vi tay 21cm-23cm
Chu vi bàn tay 24cm-26cm
Trong vòng đeo tay mở 17
Khai trương 18cm-20
Khai trương 21-23cm
Ghi chú

Số lượng:

0965.68.68.11