/ 5,5 inch thông minh mạng đám mây khung ảnh album điện tử ảnh kỹ thuật số khung HD - Khung ảnh kỹ thuật số

MÃ SẢN PHẨM: TD-586272378806
1,919,000 đ
Phân loại màu sắc:
Nhiệt độ bạc 8 inch (gửi đĩa U 16G)
Vàng sâm panh 8 inch (gửi đĩa U 16G)
8 inch màu đen mát mẻ (gửi đĩa U 16G)
Nhiệt độ bạc 10 inch (gửi đĩa U 16G)
Vàng sâm panh 10 inch (gửi đĩa U 16G)
10 inch màu đen mát mẻ (gửi đĩa U 16G)
Nhiệt độ bạc 15 inch (gửi đĩa U 16G)
Vàng sâm panh 15 inch (gửi đĩa U 16G)
15 inch màu đen mát mẻ (gửi đĩa U 16G)
Ghi chú

Số lượng:

0965.68.68.11