# 5 chó con trưởng thành thức ăn cho chó thịt bò + cá vị lớn 450g 1 pound

MÃ SẢN PHẨM: TD-553024500821
134,000 đ
Thời hạn sử dụng còn lại:
Hơn 6 tháng
Ghi chú

Số lượng:

0965.68.68.11