Nam cực mùa hè quần âu nam Mỏng mỏng đàn hồi cao không có quy mô chống nhăn băng lụa kinh doanh thẳng quần quần

MÃ SẢN PHẨM: TD-521326156508
694,000 đ
Số lượng:
Mùa năm được liệt kê: Mùa hè năm 2018
Thành phần nguyên liệu: Polyamide Fiber (Nylon) 88% Sợi Polyurethane Đàn hồi (Vải thun) 12%
Mã số: NS85F56101
Loại kênh bán hàng: thương mại điện tử thuần túy (chỉ bán hàng trực tuyến)
Thương hiệu: người Nam Cực
Độ đàn hồi: đàn hồi cao
Độ dày: mỏng
Phong cách cơ bản: Thành phố thời trang
Vải: khác;
Nam cực mùa hè quần âu nam Mỏng mỏng đàn hồi cao không có quy mô chống nhăn băng lụa kinh doanh thẳng quần quần Nam cực mùa hè quần âu nam Mỏng mỏng đàn hồi cao không có quy mô chống nhăn băng lụa kinh doanh thẳng quần quần Nam cực mùa hè quần âu nam Mỏng mỏng đàn hồi cao không có quy mô chống nhăn băng lụa kinh doanh thẳng quần quần Nam cực mùa hè quần âu nam Mỏng mỏng đàn hồi cao không có quy mô chống nhăn băng lụa kinh doanh thẳng quần quần Nam cực mùa hè quần âu nam Mỏng mỏng đàn hồi cao không có quy mô chống nhăn băng lụa kinh doanh thẳng quần quần Nam cực mùa hè quần âu nam Mỏng mỏng đàn hồi cao không có quy mô chống nhăn băng lụa kinh doanh thẳng quần quần Nam cực mùa hè quần âu nam Mỏng mỏng đàn hồi cao không có quy mô chống nhăn băng lụa kinh doanh thẳng quần quần Nam cực mùa hè quần âu nam Mỏng mỏng đàn hồi cao không có quy mô chống nhăn băng lụa kinh doanh thẳng quần quần Nam cực mùa hè quần âu nam Mỏng mỏng đàn hồi cao không có quy mô chống nhăn băng lụa kinh doanh thẳng quần quần Nam cực mùa hè quần âu nam Mỏng mỏng đàn hồi cao không có quy mô chống nhăn băng lụa kinh doanh thẳng quần quần Nam cực mùa hè quần âu nam Mỏng mỏng đàn hồi cao không có quy mô chống nhăn băng lụa kinh doanh thẳng quần quần Nam cực mùa hè quần âu nam Mỏng mỏng đàn hồi cao không có quy mô chống nhăn băng lụa kinh doanh thẳng quần quần

0965.68.68.11