Chim gõ kiến ​​nam mùa hè phần mỏng mùa xuân và mùa thu dày quần trung niên kinh doanh thẳng để làm việc ăn mặc lỏng phù hợp với

MÃ SẢN PHẨM: TD-537689661384
698,000 đ 750,130 đ
Kích thước:
29 yard (eo 2 feet 2)
30 thước (eo 2 feet 3)
31 yard (eo 2 feet 4)
32 yard (eo 2 feet 5)
33 yard (eo 2 feet 6)
34 thước (eo 2 feet 7)
35 yard (eo 2 feet 75)
36 yard (eo 2 feet 8)
38 yard (eo 2 feet 9)
40 yard (eo 3 feet)
42 thước (eo 3 feet 15)
Thu thập em bé, gửi vớ
Mùa xuân và mùa thu dày vừa
Mùa thu và mùa đông cho các mô hình dày mà không có cashmere
Màu sắc:
Chim gõ kiến ​​nam mùa hè phần mỏng mùa xuân và mùa thu dày quần trung niên kinh doanh thẳng để làm việc ăn mặc lỏng phù hợp với
Chim gõ kiến ​​nam mùa hè phần mỏng mùa xuân và mùa thu dày quần trung niên kinh doanh thẳng để làm việc ăn mặc lỏng phù hợp với
Chim gõ kiến ​​nam mùa hè phần mỏng mùa xuân và mùa thu dày quần trung niên kinh doanh thẳng để làm việc ăn mặc lỏng phù hợp với
Chim gõ kiến ​​nam mùa hè phần mỏng mùa xuân và mùa thu dày quần trung niên kinh doanh thẳng để làm việc ăn mặc lỏng phù hợp với
Chim gõ kiến ​​nam mùa hè phần mỏng mùa xuân và mùa thu dày quần trung niên kinh doanh thẳng để làm việc ăn mặc lỏng phù hợp với
Chim gõ kiến ​​nam mùa hè phần mỏng mùa xuân và mùa thu dày quần trung niên kinh doanh thẳng để làm việc ăn mặc lỏng phù hợp với
Chim gõ kiến ​​nam mùa hè phần mỏng mùa xuân và mùa thu dày quần trung niên kinh doanh thẳng để làm việc ăn mặc lỏng phù hợp với
Chim gõ kiến ​​nam mùa hè phần mỏng mùa xuân và mùa thu dày quần trung niên kinh doanh thẳng để làm việc ăn mặc lỏng phù hợp với
Chim gõ kiến ​​nam mùa hè phần mỏng mùa xuân và mùa thu dày quần trung niên kinh doanh thẳng để làm việc ăn mặc lỏng phù hợp với
Chim gõ kiến ​​nam mùa hè phần mỏng mùa xuân và mùa thu dày quần trung niên kinh doanh thẳng để làm việc ăn mặc lỏng phù hợp với
Chim gõ kiến ​​nam mùa hè phần mỏng mùa xuân và mùa thu dày quần trung niên kinh doanh thẳng để làm việc ăn mặc lỏng phù hợp với
Chim gõ kiến ​​nam mùa hè phần mỏng mùa xuân và mùa thu dày quần trung niên kinh doanh thẳng để làm việc ăn mặc lỏng phù hợp với
Chim gõ kiến ​​nam mùa hè phần mỏng mùa xuân và mùa thu dày quần trung niên kinh doanh thẳng để làm việc ăn mặc lỏng phù hợp với
Chim gõ kiến ​​nam mùa hè phần mỏng mùa xuân và mùa thu dày quần trung niên kinh doanh thẳng để làm việc ăn mặc lỏng phù hợp với
Chim gõ kiến ​​nam mùa hè phần mỏng mùa xuân và mùa thu dày quần trung niên kinh doanh thẳng để làm việc ăn mặc lỏng phù hợp với
Chim gõ kiến ​​nam mùa hè phần mỏng mùa xuân và mùa thu dày quần trung niên kinh doanh thẳng để làm việc ăn mặc lỏng phù hợp với
Chim gõ kiến ​​nam mùa hè phần mỏng mùa xuân và mùa thu dày quần trung niên kinh doanh thẳng để làm việc ăn mặc lỏng phù hợp với
Chim gõ kiến ​​nam mùa hè phần mỏng mùa xuân và mùa thu dày quần trung niên kinh doanh thẳng để làm việc ăn mặc lỏng phù hợp với
Chim gõ kiến ​​nam mùa hè phần mỏng mùa xuân và mùa thu dày quần trung niên kinh doanh thẳng để làm việc ăn mặc lỏng phù hợp với
Chim gõ kiến ​​nam mùa hè phần mỏng mùa xuân và mùa thu dày quần trung niên kinh doanh thẳng để làm việc ăn mặc lỏng phù hợp với
Chim gõ kiến ​​nam mùa hè phần mỏng mùa xuân và mùa thu dày quần trung niên kinh doanh thẳng để làm việc ăn mặc lỏng phù hợp với
Chim gõ kiến ​​nam mùa hè phần mỏng mùa xuân và mùa thu dày quần trung niên kinh doanh thẳng để làm việc ăn mặc lỏng phù hợp với
Ghi chú

Số lượng:
Thời gian để thị trường: 2018
Thành phần nguyên liệu: Polyethylene terephthalate (Polyester) 70% Viscose Fiber (Viscose) 30%
Quần dài: quần
Hàng số: 9701-2
Loại quần: lỏng lẻo
Màu sắc: Đơn pleated màu đen (mùa xuân và mùa thu) Đúp pleated đen (mùa xuân và mùa thu) Đúp pleated đen (mùa thu và mùa đông) pleated màu xanh đậm (mùa xuân và mùa thu) pleated màu xanh đậm (mùa xuân và mùa thu) pleated đen (mùa xuân và mùa thu) duy nhất pleated đen (mùa thu và mùa đông) pleated tối màu xanh twill (mùa đông Cộng với nhung) Xếp li đen (mùa thu và mùa đông) Đúp xếp li màu xanh đậm (mùa thu và mùa đông) Đúp xếp li màu xanh đậm (mùa thu và mùa đông) Đúp xếp li màu xanh đậm (mùa xuân và mùa thu) Đúp xếp li đen (mùa hè) Độc pleated đen (mùa hè) Xếp li đen (mùa hè) Đôi pleated màu xanh đậm (mùa hè ăn mặc) Duy nhất pleated màu xanh đậm (đầm mùa hè) pleated màu xanh đậm (mùa hè ăn mặc) đôi xếp li giữa tro (mùa hè ăn mặc) duy nhất pleated ánh sáng màu xám (mùa hè ăn mặc) đôi pleated tối màu xám (đầm mùa hè) duy nhất pleated màu xanh tro (mùa hè ăn mặc)
Thương hiệu: Woodpecker
Kích thước: 29 yards (eo 2 feet 2) 30 yards (eo 2 feet 3) 31 yards (eo 2 feet 4) 32 yards (eo 2 feet 5) 33 yards (eo 2 feet 6) 34 yards (eo 2 feet 7) 35 yards (eo 2 feet 75) 36 yards (eo 2 feet 8) 38 yards (eo 2 feet 9) 40 yards (eo 3 feet) 42 yards (eo 3 feet 15) Bộ sưu tập của em bé để gửi vớ mùa xuân và mùa thu cho mùa thu dày vừa và mùa đông Cho các mô hình dày, không có cashmere
Tài liệu: Polyester
Hàm lượng polyester: 70% (bao gồm) -79% (bao gồm)
Áp dụng mùa: mùa xuân
Cảnh áp dụng: đi làm
Áp dụng cho: Tuổi trung niên
Phong cách cơ bản: Thành phố thời trang
Phong cách phân ngành: kinh doanh ăn mặc
Công nghệ may mặc: Xử lý không sắt
Chi tiết phong cách quần áo: khác
Mô hình: rắn màu;
Chim gõ kiến ​​nam mùa hè phần mỏng mùa xuân và mùa thu dày quần trung niên kinh doanh thẳng để làm việc ăn mặc lỏng phù hợp với Chim gõ kiến ​​nam mùa hè phần mỏng mùa xuân và mùa thu dày quần trung niên kinh doanh thẳng để làm việc ăn mặc lỏng phù hợp với Chim gõ kiến ​​nam mùa hè phần mỏng mùa xuân và mùa thu dày quần trung niên kinh doanh thẳng để làm việc ăn mặc lỏng phù hợp với Chim gõ kiến ​​nam mùa hè phần mỏng mùa xuân và mùa thu dày quần trung niên kinh doanh thẳng để làm việc ăn mặc lỏng phù hợp với Chim gõ kiến ​​nam mùa hè phần mỏng mùa xuân và mùa thu dày quần trung niên kinh doanh thẳng để làm việc ăn mặc lỏng phù hợp với Chim gõ kiến ​​nam mùa hè phần mỏng mùa xuân và mùa thu dày quần trung niên kinh doanh thẳng để làm việc ăn mặc lỏng phù hợp với Chim gõ kiến ​​nam mùa hè phần mỏng mùa xuân và mùa thu dày quần trung niên kinh doanh thẳng để làm việc ăn mặc lỏng phù hợp với Chim gõ kiến ​​nam mùa hè phần mỏng mùa xuân và mùa thu dày quần trung niên kinh doanh thẳng để làm việc ăn mặc lỏng phù hợp với Chim gõ kiến ​​nam mùa hè phần mỏng mùa xuân và mùa thu dày quần trung niên kinh doanh thẳng để làm việc ăn mặc lỏng phù hợp với Chim gõ kiến ​​nam mùa hè phần mỏng mùa xuân và mùa thu dày quần trung niên kinh doanh thẳng để làm việc ăn mặc lỏng phù hợp với Chim gõ kiến ​​nam mùa hè phần mỏng mùa xuân và mùa thu dày quần trung niên kinh doanh thẳng để làm việc ăn mặc lỏng phù hợp với Chim gõ kiến ​​nam mùa hè phần mỏng mùa xuân và mùa thu dày quần trung niên kinh doanh thẳng để làm việc ăn mặc lỏng phù hợp với

0965.68.68.11