Mùa xuân và mùa hè phần mỏng giữa và già tuổi đôi xếp li quần miễn phí nóng kinh doanh bình thường quần cao eo lỏng giữa tuổi kích thước lớn phù hợp với quần nam

MÃ SẢN PHẨM: TD-538201875201
388,000 đ 1,363,660 đ
Kích thước:
29 [chu vi vòng eo 2,2]
30 [chu vi vòng eo 2,3]
31 【Vòng chân 2,4 feet】
32 [chu vi vòng eo 2,5]
33 【Vòng eo 2,6 feet】
34 [chu vi vòng eo 2,7]
36 【Vòng chân 2,8 feet】
38 [chu vi vòng eo 2,9]
Vòng eo 40 [3 feet]
42 [3,1 feet chu vi vòng eo]
44 【Vòng chân 3,2 feet】
Kích thước tiêu chuẩn, bộ sưu tập được vận chuyển đầu tiên!
Mua hai mảnh để gửi một vành đai!
Màu sắc:
Mùa xuân và mùa hè phần mỏng giữa và già tuổi đôi xếp li quần miễn phí nóng kinh doanh bình thường quần cao eo lỏng giữa tuổi kích thước lớn phù hợp với quần nam
Mùa xuân và mùa hè phần mỏng giữa và già tuổi đôi xếp li quần miễn phí nóng kinh doanh bình thường quần cao eo lỏng giữa tuổi kích thước lớn phù hợp với quần nam
Mùa xuân và mùa hè phần mỏng giữa và già tuổi đôi xếp li quần miễn phí nóng kinh doanh bình thường quần cao eo lỏng giữa tuổi kích thước lớn phù hợp với quần nam
Mùa xuân và mùa hè phần mỏng giữa và già tuổi đôi xếp li quần miễn phí nóng kinh doanh bình thường quần cao eo lỏng giữa tuổi kích thước lớn phù hợp với quần nam
Mùa xuân và mùa hè phần mỏng giữa và già tuổi đôi xếp li quần miễn phí nóng kinh doanh bình thường quần cao eo lỏng giữa tuổi kích thước lớn phù hợp với quần nam
Mùa xuân và mùa hè phần mỏng giữa và già tuổi đôi xếp li quần miễn phí nóng kinh doanh bình thường quần cao eo lỏng giữa tuổi kích thước lớn phù hợp với quần nam
Mùa xuân và mùa hè phần mỏng giữa và già tuổi đôi xếp li quần miễn phí nóng kinh doanh bình thường quần cao eo lỏng giữa tuổi kích thước lớn phù hợp với quần nam
Mùa xuân và mùa hè phần mỏng giữa và già tuổi đôi xếp li quần miễn phí nóng kinh doanh bình thường quần cao eo lỏng giữa tuổi kích thước lớn phù hợp với quần nam
Mùa xuân và mùa hè phần mỏng giữa và già tuổi đôi xếp li quần miễn phí nóng kinh doanh bình thường quần cao eo lỏng giữa tuổi kích thước lớn phù hợp với quần nam
Mùa xuân và mùa hè phần mỏng giữa và già tuổi đôi xếp li quần miễn phí nóng kinh doanh bình thường quần cao eo lỏng giữa tuổi kích thước lớn phù hợp với quần nam
Mùa xuân và mùa hè phần mỏng giữa và già tuổi đôi xếp li quần miễn phí nóng kinh doanh bình thường quần cao eo lỏng giữa tuổi kích thước lớn phù hợp với quần nam
Mùa xuân và mùa hè phần mỏng giữa và già tuổi đôi xếp li quần miễn phí nóng kinh doanh bình thường quần cao eo lỏng giữa tuổi kích thước lớn phù hợp với quần nam
Mùa xuân và mùa hè phần mỏng giữa và già tuổi đôi xếp li quần miễn phí nóng kinh doanh bình thường quần cao eo lỏng giữa tuổi kích thước lớn phù hợp với quần nam
Mùa xuân và mùa hè phần mỏng giữa và già tuổi đôi xếp li quần miễn phí nóng kinh doanh bình thường quần cao eo lỏng giữa tuổi kích thước lớn phù hợp với quần nam
Mùa xuân và mùa hè phần mỏng giữa và già tuổi đôi xếp li quần miễn phí nóng kinh doanh bình thường quần cao eo lỏng giữa tuổi kích thước lớn phù hợp với quần nam
Mùa xuân và mùa hè phần mỏng giữa và già tuổi đôi xếp li quần miễn phí nóng kinh doanh bình thường quần cao eo lỏng giữa tuổi kích thước lớn phù hợp với quần nam
Mùa xuân và mùa hè phần mỏng giữa và già tuổi đôi xếp li quần miễn phí nóng kinh doanh bình thường quần cao eo lỏng giữa tuổi kích thước lớn phù hợp với quần nam
Mùa xuân và mùa hè phần mỏng giữa và già tuổi đôi xếp li quần miễn phí nóng kinh doanh bình thường quần cao eo lỏng giữa tuổi kích thước lớn phù hợp với quần nam
Mùa xuân và mùa hè phần mỏng giữa và già tuổi đôi xếp li quần miễn phí nóng kinh doanh bình thường quần cao eo lỏng giữa tuổi kích thước lớn phù hợp với quần nam
Mùa xuân và mùa hè phần mỏng giữa và già tuổi đôi xếp li quần miễn phí nóng kinh doanh bình thường quần cao eo lỏng giữa tuổi kích thước lớn phù hợp với quần nam
Mùa xuân và mùa hè phần mỏng giữa và già tuổi đôi xếp li quần miễn phí nóng kinh doanh bình thường quần cao eo lỏng giữa tuổi kích thước lớn phù hợp với quần nam
Mùa xuân và mùa hè phần mỏng giữa và già tuổi đôi xếp li quần miễn phí nóng kinh doanh bình thường quần cao eo lỏng giữa tuổi kích thước lớn phù hợp với quần nam
Mùa xuân và mùa hè phần mỏng giữa và già tuổi đôi xếp li quần miễn phí nóng kinh doanh bình thường quần cao eo lỏng giữa tuổi kích thước lớn phù hợp với quần nam
Ghi chú

Số lượng:
Thời gian để thị trường: 2018
Quần dài: quần
Hàng số: 6601
Loại quần: lỏng lẻo
Màu: 6601 # 藏蓝 双 褶 [phần mỏng] 6602 # đen đôi nếp gấp [phần mỏng] 01 # tối màu xám đôi nếp gấp [phần mỏng] 02 # ánh sáng màu xám đôi nếp gấp [phần mỏng] 05 # gai màu xám đôi nếp gấp [phần mỏng] 06 # ánh sáng màu trắng đôi nếp gấp [phần mỏng] 08 # màu xám đôi nếp gấp [phần mỏng] 11 # màu xanh sapphire nếp gấp [phần mỏng] 12 # đen nếp gấp đơn [phần mỏng] nếp gấp lụa màu be [phần mỏng] kaki lụa mà không cần nếp gấp [Phần mỏng] Đậu lụa màu xám không có nếp gấp [phần mỏng] Lụa đen không có nếp gấp [phần mỏng] Lụa xanh Tây Tạng không có nếp gấp [phần mỏng] 07 # tro đen không có nếp gấp [phần mỏng] 08 # tro bụi sâu không có nếp gấp [phần mỏng] 09 # cây gai dầu tro không có nếp gấp [phần mỏng] 21 # màu xanh đen tro không có nếp gấp [phần mỏng] 6601 # ẩn màu xanh đôi nếp gấp [mùa xuân phần] 6602 # đen đôi nếp gấp [mùa xuân phần]
Thương hiệu: LICONGAROD / collar kangaroo
Kích thước: 29 [2,2 feet eo] 30 [2,3 feet eo] 31 [2,4 feet eo] 32 [2,5 feet eo] 33 [2,6 feet eo] 34 [2,7 feet eo] 36 [2,8 feet eo] 38 [2,9 feet eo] 40 [3 chân chu vi vòng eo] 42 [3.1 chân chu vi vòng eo] 44 [3,2 feet chu vi vòng eo] Kích thước tiêu chuẩn, bộ sưu tập được vận chuyển đầu tiên! Mua hai miếng để gửi một chiếc thắt lưng!
Tài liệu: Lụa
Mùa áp dụng: mùa hè
Cảnh áp dụng: đi làm
Thích hợp cho: tuổi già
Phong cách cơ bản: Người đàn ông kinh doanh
Phong cách phân ngành: kinh doanh bình thường
Công nghệ may mặc: Xử lý không sắt
Chi tiết phong cách quần áo: quilting
Mô hình: rắn màu;
Mùa xuân và mùa hè phần mỏng giữa và già tuổi đôi xếp li quần miễn phí nóng kinh doanh bình thường quần cao eo lỏng giữa tuổi kích thước lớn phù hợp với quần nam Mùa xuân và mùa hè phần mỏng giữa và già tuổi đôi xếp li quần miễn phí nóng kinh doanh bình thường quần cao eo lỏng giữa tuổi kích thước lớn phù hợp với quần nam Mùa xuân và mùa hè phần mỏng giữa và già tuổi đôi xếp li quần miễn phí nóng kinh doanh bình thường quần cao eo lỏng giữa tuổi kích thước lớn phù hợp với quần nam Mùa xuân và mùa hè phần mỏng giữa và già tuổi đôi xếp li quần miễn phí nóng kinh doanh bình thường quần cao eo lỏng giữa tuổi kích thước lớn phù hợp với quần nam Mùa xuân và mùa hè phần mỏng giữa và già tuổi đôi xếp li quần miễn phí nóng kinh doanh bình thường quần cao eo lỏng giữa tuổi kích thước lớn phù hợp với quần nam Mùa xuân và mùa hè phần mỏng giữa và già tuổi đôi xếp li quần miễn phí nóng kinh doanh bình thường quần cao eo lỏng giữa tuổi kích thước lớn phù hợp với quần nam Mùa xuân và mùa hè phần mỏng giữa và già tuổi đôi xếp li quần miễn phí nóng kinh doanh bình thường quần cao eo lỏng giữa tuổi kích thước lớn phù hợp với quần nam Mùa xuân và mùa hè phần mỏng giữa và già tuổi đôi xếp li quần miễn phí nóng kinh doanh bình thường quần cao eo lỏng giữa tuổi kích thước lớn phù hợp với quần nam Mùa xuân và mùa hè phần mỏng giữa và già tuổi đôi xếp li quần miễn phí nóng kinh doanh bình thường quần cao eo lỏng giữa tuổi kích thước lớn phù hợp với quần nam Mùa xuân và mùa hè phần mỏng giữa và già tuổi đôi xếp li quần miễn phí nóng kinh doanh bình thường quần cao eo lỏng giữa tuổi kích thước lớn phù hợp với quần nam Mùa xuân và mùa hè phần mỏng giữa và già tuổi đôi xếp li quần miễn phí nóng kinh doanh bình thường quần cao eo lỏng giữa tuổi kích thước lớn phù hợp với quần nam Mùa xuân và mùa hè phần mỏng giữa và già tuổi đôi xếp li quần miễn phí nóng kinh doanh bình thường quần cao eo lỏng giữa tuổi kích thước lớn phù hợp với quần nam

0965.68.68.11