07-11 CRV đuôi Honda 08CRV trên cánh 09CRV với đuôi đuôi 10CRV đuôi sửa đổi

MÃ SẢN PHẨM: TD-539114504371
413,000 đ 1,356,320 đ
Phân loại màu sắc:
》》》 Ánh sáng hawk đêm sơn màu đen
》》》 Không sơn màu sáng - Nighthawk Black
Phôi dưới được chiếu sáng mà không sơn
Sơn sọc - taffeta trắng
Sơn sọc - ngọc trai trắng
Sơn sọc - titan vàng và bạc (xám)
Sơn màu sáng - bông tuyết bạc
Không có phôi dưới đèn mà không sơn
Không sơn sơn - taffeta trắng
Không sơn sơn - màu trắng ngọc trai
Không sơn sơn - titan vàng và bạc (xám)
Không sơn sơn - bông tuyết bạc
Ghi chú

Số lượng:

0965.68.68.11