07 Vớ mùa hè 07A Vớ mùa đông Không hôi thối

MÃ SẢN PHẨM: TD-544379628433
201,000 đ
Kích thước:
24 --- 26 vớ mùa hè 10 đôi
26 --- 28 Bít tất mùa đông 10 đôi
24-26 vớ mùa đông 10 đôi
26 --- 28 vớ mùa hè 10 đôi
Phân loại màu sắc:
Đen
Màu xanh hải quân
Ghi chú

Số lượng:

0965.68.68.11