Quần nam mỏng kinh doanh bình thường thanh niên miễn phí ủi phù hợp với quần breathable làm việc mùa hè phần mỏng phù hợp với quần

MÃ SẢN PHẨM: TD-544870104724
658,000 đ 976,660 đ
Kích thước:
27 yard (2,19 feet)
28 yard (2,28 feet)
29 yard (2,34 feet)
30 yard (2,43 feet)
31 yard (2,49 feet)
32 yard (2,58 feet)
33 yard (2,64 feet)
34 yard (2,73 feet)
35 yard (2,82 feet)
36 yard (2,88 feet)
38 yard (3.0 feet)
40 yard (3,1 feet)
Màu sắc:
Quần nam mỏng kinh doanh bình thường thanh niên miễn phí ủi phù hợp với quần breathable làm việc mùa hè phần mỏng phù hợp với quần
Quần nam mỏng kinh doanh bình thường thanh niên miễn phí ủi phù hợp với quần breathable làm việc mùa hè phần mỏng phù hợp với quần
Quần nam mỏng kinh doanh bình thường thanh niên miễn phí ủi phù hợp với quần breathable làm việc mùa hè phần mỏng phù hợp với quần
Ghi chú

Số lượng:
Thời gian để thị trường: 2017
Quần dài: quần
Mã số: G300
Loại quần: loại mỏng
Màu: đen twill mỏng quần đen sọc dọc quần mỏng màu xanh twill quần mỏng
Thương hiệu: Rui Hong
Kích thước: 27 yards (2,19 feet) 28 yards (2,28 feet) 29 yards (2,34 feet) 30 yards (2,43 feet) 31 yards (2,49 feet) 32 yards (2,58 feet) 33 yards (2,64 feet) 34 yards (2,73 feet) 35 yards (2,82 feet) 36 yards (2,88 feet) 38 yards (3,0 feet) 40 yards (3,1 feet)
Áp dụng mùa: mùa thu
Cảnh áp dụng: đi làm
Thích hợp cho: Thanh niên
Phong cách cơ bản: Người đàn ông kinh doanh
Phong cách phân ngành: kinh doanh bình thường
Công nghệ may mặc: Xử lý không sắt
Mô hình: rắn màu;
Quần nam mỏng kinh doanh bình thường thanh niên miễn phí ủi phù hợp với quần breathable làm việc mùa hè phần mỏng phù hợp với quần Quần nam mỏng kinh doanh bình thường thanh niên miễn phí ủi phù hợp với quần breathable làm việc mùa hè phần mỏng phù hợp với quần Quần nam mỏng kinh doanh bình thường thanh niên miễn phí ủi phù hợp với quần breathable làm việc mùa hè phần mỏng phù hợp với quần Quần nam mỏng kinh doanh bình thường thanh niên miễn phí ủi phù hợp với quần breathable làm việc mùa hè phần mỏng phù hợp với quần Quần nam mỏng kinh doanh bình thường thanh niên miễn phí ủi phù hợp với quần breathable làm việc mùa hè phần mỏng phù hợp với quần Quần nam mỏng kinh doanh bình thường thanh niên miễn phí ủi phù hợp với quần breathable làm việc mùa hè phần mỏng phù hợp với quần Quần nam mỏng kinh doanh bình thường thanh niên miễn phí ủi phù hợp với quần breathable làm việc mùa hè phần mỏng phù hợp với quần Quần nam mỏng kinh doanh bình thường thanh niên miễn phí ủi phù hợp với quần breathable làm việc mùa hè phần mỏng phù hợp với quần Quần nam mỏng kinh doanh bình thường thanh niên miễn phí ủi phù hợp với quần breathable làm việc mùa hè phần mỏng phù hợp với quần Quần nam mỏng kinh doanh bình thường thanh niên miễn phí ủi phù hợp với quần breathable làm việc mùa hè phần mỏng phù hợp với quần Quần nam mỏng kinh doanh bình thường thanh niên miễn phí ủi phù hợp với quần breathable làm việc mùa hè phần mỏng phù hợp với quần Quần nam mỏng kinh doanh bình thường thanh niên miễn phí ủi phù hợp với quần breathable làm việc mùa hè phần mỏng phù hợp với quần

0965.68.68.11