Của nam giới phù hợp với màu đen quần mùa hè phần mỏng thanh niên người đàn ông trung niên formalwear kinh doanh bình thường nóng-miễn phí thẳng loose quần

MÃ SẢN PHẨM: TD-546117160967
374,000 đ 2,514,660 đ
Kích thước:
28 [2 feet 1 vòng eo]
29 [2 feet 2 vòng eo]
30 [2 feet 3 vòng eo]
31 [2 feet 4 chu vi vòng eo]
32 [2 feet 5 vòng eo]
33 [2 feet 6 vòng eo]
34 [2 feet 7 chu vi vòng eo]
36 [2 feet 8 vòng eo]
38 [2 feet 9 vòng eo]
Vòng eo 40 [3 feet]
42 [3 feet 1 vòng eo]
44 [3 feet 2 vòng eo]
Kích thước tiêu chuẩn Giao hàng trong cùng ngày
Màu sắc:
Của nam giới phù hợp với màu đen quần mùa hè phần mỏng thanh niên người đàn ông trung niên formalwear kinh doanh bình thường nóng-miễn phí thẳng loose quần
Của nam giới phù hợp với màu đen quần mùa hè phần mỏng thanh niên người đàn ông trung niên formalwear kinh doanh bình thường nóng-miễn phí thẳng loose quần
Của nam giới phù hợp với màu đen quần mùa hè phần mỏng thanh niên người đàn ông trung niên formalwear kinh doanh bình thường nóng-miễn phí thẳng loose quần
Của nam giới phù hợp với màu đen quần mùa hè phần mỏng thanh niên người đàn ông trung niên formalwear kinh doanh bình thường nóng-miễn phí thẳng loose quần
Của nam giới phù hợp với màu đen quần mùa hè phần mỏng thanh niên người đàn ông trung niên formalwear kinh doanh bình thường nóng-miễn phí thẳng loose quần
Của nam giới phù hợp với màu đen quần mùa hè phần mỏng thanh niên người đàn ông trung niên formalwear kinh doanh bình thường nóng-miễn phí thẳng loose quần
Của nam giới phù hợp với màu đen quần mùa hè phần mỏng thanh niên người đàn ông trung niên formalwear kinh doanh bình thường nóng-miễn phí thẳng loose quần
Của nam giới phù hợp với màu đen quần mùa hè phần mỏng thanh niên người đàn ông trung niên formalwear kinh doanh bình thường nóng-miễn phí thẳng loose quần
Của nam giới phù hợp với màu đen quần mùa hè phần mỏng thanh niên người đàn ông trung niên formalwear kinh doanh bình thường nóng-miễn phí thẳng loose quần
Của nam giới phù hợp với màu đen quần mùa hè phần mỏng thanh niên người đàn ông trung niên formalwear kinh doanh bình thường nóng-miễn phí thẳng loose quần
Của nam giới phù hợp với màu đen quần mùa hè phần mỏng thanh niên người đàn ông trung niên formalwear kinh doanh bình thường nóng-miễn phí thẳng loose quần
Của nam giới phù hợp với màu đen quần mùa hè phần mỏng thanh niên người đàn ông trung niên formalwear kinh doanh bình thường nóng-miễn phí thẳng loose quần
Của nam giới phù hợp với màu đen quần mùa hè phần mỏng thanh niên người đàn ông trung niên formalwear kinh doanh bình thường nóng-miễn phí thẳng loose quần
Của nam giới phù hợp với màu đen quần mùa hè phần mỏng thanh niên người đàn ông trung niên formalwear kinh doanh bình thường nóng-miễn phí thẳng loose quần
Của nam giới phù hợp với màu đen quần mùa hè phần mỏng thanh niên người đàn ông trung niên formalwear kinh doanh bình thường nóng-miễn phí thẳng loose quần
Của nam giới phù hợp với màu đen quần mùa hè phần mỏng thanh niên người đàn ông trung niên formalwear kinh doanh bình thường nóng-miễn phí thẳng loose quần
Của nam giới phù hợp với màu đen quần mùa hè phần mỏng thanh niên người đàn ông trung niên formalwear kinh doanh bình thường nóng-miễn phí thẳng loose quần
Của nam giới phù hợp với màu đen quần mùa hè phần mỏng thanh niên người đàn ông trung niên formalwear kinh doanh bình thường nóng-miễn phí thẳng loose quần
Của nam giới phù hợp với màu đen quần mùa hè phần mỏng thanh niên người đàn ông trung niên formalwear kinh doanh bình thường nóng-miễn phí thẳng loose quần
Của nam giới phù hợp với màu đen quần mùa hè phần mỏng thanh niên người đàn ông trung niên formalwear kinh doanh bình thường nóng-miễn phí thẳng loose quần
Của nam giới phù hợp với màu đen quần mùa hè phần mỏng thanh niên người đàn ông trung niên formalwear kinh doanh bình thường nóng-miễn phí thẳng loose quần
Ghi chú

Số lượng:
Thời gian để thị trường: 2017
Quần dài: quần
Loại quần: thẳng
Màu sắc: 8801 màu xanh không có nếp gấp 8802 màu đen nếp gấp 8811 màu xanh duy nhất nếp gấp 8812 đen nếp gấp đơn 8805 màu đen nhỏ màu xám lưới nếp gấp đơn 8807 đen tro không có nếp gấp 8808 tối gai tro không có nếp gấp 8809 cây gai dầu tro không có nếp gấp 8817 tối màu xanh xám nhỏ tối duy nhất Xếp li 8818 màu xanh xám nhỏ lưới màu tối không có nếp gấp 8821 màu xanh đen chấm nhỏ màu xám tối dải mà không cần nếp gấp 8823 đàn hồi tối màu xám lưới mà không cần nếp gấp 8871 màu xanh đen xám nhỏ dòng tối không pleats 8872 đàn hồi tối màu xám không có nếp gấp 8873 chấm nhỏ màu xám không có nếp gấp 8875 đàn hồi Ánh sáng màu xám mạng nhỏ mà không cần gấp nếp 8786 ánh sáng màu xám mà không cần nếp gấp 8877 ánh sáng màu xám tro mà không cần nếp gấp 8878 màu be vàng xếp li màu xanh mỏng màu đen mỏng
Thương hiệu: LICONGAROD / collar kangaroo
Kích thước: 28 [2 feet 1 eo] 29 [2 feet 2 eo] 30 [2 feet 3 eo] 31 [2 feet 4 eo] 32 [2 feet 5 eo] 33 [2 feet 6 eo] 34 [2 feet 7 chu vi vòng eo] 36 [2 feet 8 chu vi vòng eo] 38 [2 feet 9 chu vi vòng eo] 40 [3 feet chu vi vòng eo] 42 [3 feet 1 chu vi vòng eo] 44 [3 feet 2 chu vi vòng eo] Kích thước tiêu chuẩn ngày Lô hàng
Chất liệu: len
Hàm lượng len: 30% (bao gồm) -49% (bao gồm)
Cảnh áp dụng: đi làm
Áp dụng cho: Tuổi trung niên
Phong cách cơ bản: Người đàn ông kinh doanh
Công nghệ quần áo: không xử lý nóng;
Của nam giới phù hợp với màu đen quần mùa hè phần mỏng thanh niên người đàn ông trung niên formalwear kinh doanh bình thường nóng-miễn phí thẳng loose quần Của nam giới phù hợp với màu đen quần mùa hè phần mỏng thanh niên người đàn ông trung niên formalwear kinh doanh bình thường nóng-miễn phí thẳng loose quần Của nam giới phù hợp với màu đen quần mùa hè phần mỏng thanh niên người đàn ông trung niên formalwear kinh doanh bình thường nóng-miễn phí thẳng loose quần Của nam giới phù hợp với màu đen quần mùa hè phần mỏng thanh niên người đàn ông trung niên formalwear kinh doanh bình thường nóng-miễn phí thẳng loose quần Của nam giới phù hợp với màu đen quần mùa hè phần mỏng thanh niên người đàn ông trung niên formalwear kinh doanh bình thường nóng-miễn phí thẳng loose quần Của nam giới phù hợp với màu đen quần mùa hè phần mỏng thanh niên người đàn ông trung niên formalwear kinh doanh bình thường nóng-miễn phí thẳng loose quần Của nam giới phù hợp với màu đen quần mùa hè phần mỏng thanh niên người đàn ông trung niên formalwear kinh doanh bình thường nóng-miễn phí thẳng loose quần Của nam giới phù hợp với màu đen quần mùa hè phần mỏng thanh niên người đàn ông trung niên formalwear kinh doanh bình thường nóng-miễn phí thẳng loose quần Của nam giới phù hợp với màu đen quần mùa hè phần mỏng thanh niên người đàn ông trung niên formalwear kinh doanh bình thường nóng-miễn phí thẳng loose quần Của nam giới phù hợp với màu đen quần mùa hè phần mỏng thanh niên người đàn ông trung niên formalwear kinh doanh bình thường nóng-miễn phí thẳng loose quần Của nam giới phù hợp với màu đen quần mùa hè phần mỏng thanh niên người đàn ông trung niên formalwear kinh doanh bình thường nóng-miễn phí thẳng loose quần Của nam giới phù hợp với màu đen quần mùa hè phần mỏng thanh niên người đàn ông trung niên formalwear kinh doanh bình thường nóng-miễn phí thẳng loose quần

0965.68.68.11