Chuyên nghiệp mặc phù hợp với quần nam mùa hè phần mỏng kinh doanh bình thường quần eo cao thẳng quần nam quần làm việc quần

MÃ SẢN PHẨM: TD-548943214463
257,000 đ 579,660 đ
Màu sắc:
Mùa xuân và mùa thu dày [Màu xanh quý ông]
Mùa xuân và mùa thu dày [đen]
Quý ông màu xanh
Đàn ông da đen
Kích thước:
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39 [ba feet hai]
40 [ba feet ba]
Ghi chú

Số lượng:
Thời gian để thị trường: 2018
Quần dài: quần
Loại quần: thẳng
Màu sắc: quý ông màu đen quý ông màu xanh mùa xuân và mùa thu dày [đen] mùa xuân và mùa thu dày [quý ông màu xanh]
Thương hiệu: Khác / khác
Kích thước: 39 [ba bộ hai] 40 [ba bộ ba] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Tài liệu: Polyester
Mùa áp dụng: mùa hè
Cảnh áp dụng: đi làm
Phong cách cơ bản: Người đàn ông kinh doanh
Phong cách phân ngành: kinh doanh bình thường
Công nghệ quần áo: không xử lý nóng;
Chuyên nghiệp mặc phù hợp với quần nam mùa hè phần mỏng kinh doanh bình thường quần eo cao thẳng quần nam quần làm việc quần Chuyên nghiệp mặc phù hợp với quần nam mùa hè phần mỏng kinh doanh bình thường quần eo cao thẳng quần nam quần làm việc quần Chuyên nghiệp mặc phù hợp với quần nam mùa hè phần mỏng kinh doanh bình thường quần eo cao thẳng quần nam quần làm việc quần Chuyên nghiệp mặc phù hợp với quần nam mùa hè phần mỏng kinh doanh bình thường quần eo cao thẳng quần nam quần làm việc quần Chuyên nghiệp mặc phù hợp với quần nam mùa hè phần mỏng kinh doanh bình thường quần eo cao thẳng quần nam quần làm việc quần Chuyên nghiệp mặc phù hợp với quần nam mùa hè phần mỏng kinh doanh bình thường quần eo cao thẳng quần nam quần làm việc quần Chuyên nghiệp mặc phù hợp với quần nam mùa hè phần mỏng kinh doanh bình thường quần eo cao thẳng quần nam quần làm việc quần Chuyên nghiệp mặc phù hợp với quần nam mùa hè phần mỏng kinh doanh bình thường quần eo cao thẳng quần nam quần làm việc quần Chuyên nghiệp mặc phù hợp với quần nam mùa hè phần mỏng kinh doanh bình thường quần eo cao thẳng quần nam quần làm việc quần Chuyên nghiệp mặc phù hợp với quần nam mùa hè phần mỏng kinh doanh bình thường quần eo cao thẳng quần nam quần làm việc quần Chuyên nghiệp mặc phù hợp với quần nam mùa hè phần mỏng kinh doanh bình thường quần eo cao thẳng quần nam quần làm việc quần Chuyên nghiệp mặc phù hợp với quần nam mùa hè phần mỏng kinh doanh bình thường quần eo cao thẳng quần nam quần làm việc quần

0965.68.68.11