Đen Jin kích thước lớn nam mùa hè mới lỏng chân quần của nam giới quần cộng với phân bón để tăng quần âu quần chất béo

MÃ SẢN PHẨM: TD-557941585156
573,000 đ
Số lượng:
Danh sách năm theo mùa: Mùa thu 2017
Thành phần nguyên liệu: Polyamide Fiber (Nylon) 90% Polyurethane Elastic Fibre (Spandex) 10%
Hàng số: TM-PT7836
Loại kênh bán hàng: thương mại điện tử thuần túy (chỉ bán hàng trực tuyến)
Thương hiệu: Black Jin
Độ đàn hồi: Bắn trung bình
Độ dày: Regular
Phong cách cơ bản: pop trẻ
Vải: vải trơn;
Đen Jin kích thước lớn nam mùa hè mới lỏng chân quần của nam giới quần cộng với phân bón để tăng quần âu quần chất béo Đen Jin kích thước lớn nam mùa hè mới lỏng chân quần của nam giới quần cộng với phân bón để tăng quần âu quần chất béo Đen Jin kích thước lớn nam mùa hè mới lỏng chân quần của nam giới quần cộng với phân bón để tăng quần âu quần chất béo Đen Jin kích thước lớn nam mùa hè mới lỏng chân quần của nam giới quần cộng với phân bón để tăng quần âu quần chất béo Đen Jin kích thước lớn nam mùa hè mới lỏng chân quần của nam giới quần cộng với phân bón để tăng quần âu quần chất béo Đen Jin kích thước lớn nam mùa hè mới lỏng chân quần của nam giới quần cộng với phân bón để tăng quần âu quần chất béo Đen Jin kích thước lớn nam mùa hè mới lỏng chân quần của nam giới quần cộng với phân bón để tăng quần âu quần chất béo Đen Jin kích thước lớn nam mùa hè mới lỏng chân quần của nam giới quần cộng với phân bón để tăng quần âu quần chất béo Đen Jin kích thước lớn nam mùa hè mới lỏng chân quần của nam giới quần cộng với phân bón để tăng quần âu quần chất béo Đen Jin kích thước lớn nam mùa hè mới lỏng chân quần của nam giới quần cộng với phân bón để tăng quần âu quần chất béo Đen Jin kích thước lớn nam mùa hè mới lỏng chân quần của nam giới quần cộng với phân bón để tăng quần âu quần chất béo Đen Jin kích thước lớn nam mùa hè mới lỏng chân quần của nam giới quần cộng với phân bón để tăng quần âu quần chất béo

0965.68.68.11