Quần nam trung niên kinh doanh ăn mặc quần miễn phí hot quần lụa phần mỏng giản dị thẳng phù hợp với quần men red

MÃ SẢN PHẨM: TD-560332269090
385,000 đ 1,216,860 đ
Kích thước:
29 (chu vi vòng eo 2,2 feet = 73CM
30 (chu vi vòng eo 2 feet 3 feet = 76CM
31 (chu vi vòng eo 2,4 feet = 80CM
32 (chu vi vòng eo 2,5 feet = 83CM
33 (chu vi vòng eo 2,6 feet = 86CM
34 (chu vi vòng eo 2,7 feet = 90CM
36 (chu vi vòng eo 2,8 feet = 93CM
38 (chu vi vòng eo 2,9 feet = 96CM
40 (chu vi vòng eo 3.0 feet = 100CM
42 (chu vi vòng eo 3,1 feet = 103CM
44 (chu vi vòng eo 3,2 feet = 106CM
Màu sắc:
Quần nam trung niên kinh doanh ăn mặc quần miễn phí hot quần lụa phần mỏng giản dị thẳng phù hợp với quần men red
Quần nam trung niên kinh doanh ăn mặc quần miễn phí hot quần lụa phần mỏng giản dị thẳng phù hợp với quần men red
Quần nam trung niên kinh doanh ăn mặc quần miễn phí hot quần lụa phần mỏng giản dị thẳng phù hợp với quần men red
Quần nam trung niên kinh doanh ăn mặc quần miễn phí hot quần lụa phần mỏng giản dị thẳng phù hợp với quần men red
Quần nam trung niên kinh doanh ăn mặc quần miễn phí hot quần lụa phần mỏng giản dị thẳng phù hợp với quần men red
Quần nam trung niên kinh doanh ăn mặc quần miễn phí hot quần lụa phần mỏng giản dị thẳng phù hợp với quần men red
Quần nam trung niên kinh doanh ăn mặc quần miễn phí hot quần lụa phần mỏng giản dị thẳng phù hợp với quần men red
Quần nam trung niên kinh doanh ăn mặc quần miễn phí hot quần lụa phần mỏng giản dị thẳng phù hợp với quần men red
Quần nam trung niên kinh doanh ăn mặc quần miễn phí hot quần lụa phần mỏng giản dị thẳng phù hợp với quần men red
Quần nam trung niên kinh doanh ăn mặc quần miễn phí hot quần lụa phần mỏng giản dị thẳng phù hợp với quần men red
Quần nam trung niên kinh doanh ăn mặc quần miễn phí hot quần lụa phần mỏng giản dị thẳng phù hợp với quần men red
Quần nam trung niên kinh doanh ăn mặc quần miễn phí hot quần lụa phần mỏng giản dị thẳng phù hợp với quần men red
Quần nam trung niên kinh doanh ăn mặc quần miễn phí hot quần lụa phần mỏng giản dị thẳng phù hợp với quần men red
Quần nam trung niên kinh doanh ăn mặc quần miễn phí hot quần lụa phần mỏng giản dị thẳng phù hợp với quần men red
Quần nam trung niên kinh doanh ăn mặc quần miễn phí hot quần lụa phần mỏng giản dị thẳng phù hợp với quần men red
Quần nam trung niên kinh doanh ăn mặc quần miễn phí hot quần lụa phần mỏng giản dị thẳng phù hợp với quần men red
Ghi chú

Số lượng:
Thời gian để thị trường: 2018
Quần dài: quần
Hàng số: lụa loạt
Loại quần: thẳng
Màu: 833-màu be 835-cà phê 867-khaki 869-đậu xanh 3 xám 5 màu be 6 ánh sáng xám 836-xám đen 837-ánh sáng xám 826-xám 888-zanda 889-đen 801-xanh tro 1807-xám nhạt 1805-Medium tro 1809-xám nhạt
Thương hiệu: Khác / khác
Kích thước: 29 (chu vi vòng eo 2,2 feet = 73cm 30 (chu vi vòng eo 2 feet 3 feet = 76cm 31 (chu vi vòng eo 2,4 feet = 80cm 32 (chu vi vòng eo 2,5 feet = 83cm 33 (chu vi vòng eo 2,6 feet = 86cm 34 (chu vi vòng eo 2,7 feet = 90cm 36 (chu vi vòng eo 2,8 Thước = 93cm 38 (chu vi vòng eo 2.9 feet = 96cm 40 (chu vi vòng eo 3.0 feet = 100cm 42 (chu vi vòng eo 3.1 feet = 103cm 44 (chu vi vòng eo 3.2 feet = 106cm
Tài liệu: Lụa
Hàm lượng tơ tằm: 70% (bao gồm) -79% (bao gồm)
Mùa áp dụng: mùa hè
Áp dụng cảnh: Giải Trí
Áp dụng cho: Tuổi trung niên
Phong cách cơ bản: Người đàn ông kinh doanh
Phong cách phân ngành: kinh doanh bình thường
Công nghệ may mặc: Xử lý không sắt
Chi tiết phong cách quần áo: 缉 明线
Mô hình: sọc;
Quần nam trung niên kinh doanh ăn mặc quần miễn phí hot quần lụa phần mỏng giản dị thẳng phù hợp với quần men red Quần nam trung niên kinh doanh ăn mặc quần miễn phí hot quần lụa phần mỏng giản dị thẳng phù hợp với quần men red Quần nam trung niên kinh doanh ăn mặc quần miễn phí hot quần lụa phần mỏng giản dị thẳng phù hợp với quần men red Quần nam trung niên kinh doanh ăn mặc quần miễn phí hot quần lụa phần mỏng giản dị thẳng phù hợp với quần men red Quần nam trung niên kinh doanh ăn mặc quần miễn phí hot quần lụa phần mỏng giản dị thẳng phù hợp với quần men red Quần nam trung niên kinh doanh ăn mặc quần miễn phí hot quần lụa phần mỏng giản dị thẳng phù hợp với quần men red Quần nam trung niên kinh doanh ăn mặc quần miễn phí hot quần lụa phần mỏng giản dị thẳng phù hợp với quần men red Quần nam trung niên kinh doanh ăn mặc quần miễn phí hot quần lụa phần mỏng giản dị thẳng phù hợp với quần men red Quần nam trung niên kinh doanh ăn mặc quần miễn phí hot quần lụa phần mỏng giản dị thẳng phù hợp với quần men red Quần nam trung niên kinh doanh ăn mặc quần miễn phí hot quần lụa phần mỏng giản dị thẳng phù hợp với quần men red Quần nam trung niên kinh doanh ăn mặc quần miễn phí hot quần lụa phần mỏng giản dị thẳng phù hợp với quần men red Quần nam trung niên kinh doanh ăn mặc quần miễn phí hot quần lụa phần mỏng giản dị thẳng phù hợp với quần men red

0965.68.68.11