Quần nam Mùa Hè Quần Âu Nam Lỏng Lẻo Quần Thẳng Trung Niên Kinh Doanh Băng Đàn Hồi Lụa Ánh Sáng Nam Quần

MÃ SẢN PHẨM: TD-561860389460
694,000 đ
Số lượng:
Danh sách năm theo mùa: Mùa thu 2017
Thành phần nguyên liệu: Polyethylene terephthalate (Polyester) 39.5% Cotton 28.9% Lyocell Fiber (Lysel) 28.9% Sợi Polyurethane Đàn hồi (Vải thun) 2.7%
Mã số: JJ6223P
Thương hiệu: ZHAN DI JI PU
Độ đàn hồi: vi đàn hồi
Độ dày: mỏng
Phong cách cơ bản: Thành phố thời trang
Vải: vải trơn;
Quần nam Mùa Hè Quần Âu Nam Lỏng Lẻo Quần Thẳng Trung Niên Kinh Doanh Băng Đàn Hồi Lụa Ánh Sáng Nam Quần Quần nam Mùa Hè Quần Âu Nam Lỏng Lẻo Quần Thẳng Trung Niên Kinh Doanh Băng Đàn Hồi Lụa Ánh Sáng Nam Quần Quần nam Mùa Hè Quần Âu Nam Lỏng Lẻo Quần Thẳng Trung Niên Kinh Doanh Băng Đàn Hồi Lụa Ánh Sáng Nam Quần Quần nam Mùa Hè Quần Âu Nam Lỏng Lẻo Quần Thẳng Trung Niên Kinh Doanh Băng Đàn Hồi Lụa Ánh Sáng Nam Quần Quần nam Mùa Hè Quần Âu Nam Lỏng Lẻo Quần Thẳng Trung Niên Kinh Doanh Băng Đàn Hồi Lụa Ánh Sáng Nam Quần Quần nam Mùa Hè Quần Âu Nam Lỏng Lẻo Quần Thẳng Trung Niên Kinh Doanh Băng Đàn Hồi Lụa Ánh Sáng Nam Quần Quần nam Mùa Hè Quần Âu Nam Lỏng Lẻo Quần Thẳng Trung Niên Kinh Doanh Băng Đàn Hồi Lụa Ánh Sáng Nam Quần Quần nam Mùa Hè Quần Âu Nam Lỏng Lẻo Quần Thẳng Trung Niên Kinh Doanh Băng Đàn Hồi Lụa Ánh Sáng Nam Quần Quần nam Mùa Hè Quần Âu Nam Lỏng Lẻo Quần Thẳng Trung Niên Kinh Doanh Băng Đàn Hồi Lụa Ánh Sáng Nam Quần Quần nam Mùa Hè Quần Âu Nam Lỏng Lẻo Quần Thẳng Trung Niên Kinh Doanh Băng Đàn Hồi Lụa Ánh Sáng Nam Quần Quần nam Mùa Hè Quần Âu Nam Lỏng Lẻo Quần Thẳng Trung Niên Kinh Doanh Băng Đàn Hồi Lụa Ánh Sáng Nam Quần Quần nam Mùa Hè Quần Âu Nam Lỏng Lẻo Quần Thẳng Trung Niên Kinh Doanh Băng Đàn Hồi Lụa Ánh Sáng Nam Quần

0965.68.68.11