Cardan Road nam quần mùa xuân và mùa hè phần mỏng chính hãng miễn phí hot straight loose kinh doanh ăn mặc giản dị phù hợp với nam quần

MÃ SẢN PHẨM: TD-564710097468
694,000 đ 2,885,330 đ
Kích thước:
27 yard [chu vi vòng eo 2,08 feet]
28 yard [chu vi vòng eo 2,16 feet]
29 yard [chu vi vòng eo 2,23 feet]
30 yard [chu vi vòng eo 2,31 feet]
31 yard [chu vi vòng eo 2,39 feet]
32 yard [chu vi vòng eo 2,46 feet]
33 yard [chu vi vòng eo 2,54 feet]
34 yard [chu vi vòng eo 2,62 feet]
35 yard [chu vi vòng eo 2,69 feet]
36 yard [chu vi vòng eo 2,77 feet]
37 yard [chu vi vòng eo 2,85 feet]
38 yard [chu vi vòng eo 2,92 feet]
39 yard [eo 3 feet]
40 yard [chu vi vòng eo 3.08 feet]
42 yard [chu vi vòng eo 3,23 feet]
44 yard [chu vi vòng eo 3,4 feet]
46 yard [chu vi vòng eo 3,6 feet]
Màu sắc:
Cardan Road nam quần mùa xuân và mùa hè phần mỏng chính hãng miễn phí hot straight loose kinh doanh ăn mặc giản dị phù hợp với nam quần
Cardan Road nam quần mùa xuân và mùa hè phần mỏng chính hãng miễn phí hot straight loose kinh doanh ăn mặc giản dị phù hợp với nam quần
Cardan Road nam quần mùa xuân và mùa hè phần mỏng chính hãng miễn phí hot straight loose kinh doanh ăn mặc giản dị phù hợp với nam quần
Cardan Road nam quần mùa xuân và mùa hè phần mỏng chính hãng miễn phí hot straight loose kinh doanh ăn mặc giản dị phù hợp với nam quần
Cardan Road nam quần mùa xuân và mùa hè phần mỏng chính hãng miễn phí hot straight loose kinh doanh ăn mặc giản dị phù hợp với nam quần
Cardan Road nam quần mùa xuân và mùa hè phần mỏng chính hãng miễn phí hot straight loose kinh doanh ăn mặc giản dị phù hợp với nam quần
Cardan Road nam quần mùa xuân và mùa hè phần mỏng chính hãng miễn phí hot straight loose kinh doanh ăn mặc giản dị phù hợp với nam quần
Cardan Road nam quần mùa xuân và mùa hè phần mỏng chính hãng miễn phí hot straight loose kinh doanh ăn mặc giản dị phù hợp với nam quần
Cardan Road nam quần mùa xuân và mùa hè phần mỏng chính hãng miễn phí hot straight loose kinh doanh ăn mặc giản dị phù hợp với nam quần
Cardan Road nam quần mùa xuân và mùa hè phần mỏng chính hãng miễn phí hot straight loose kinh doanh ăn mặc giản dị phù hợp với nam quần
Cardan Road nam quần mùa xuân và mùa hè phần mỏng chính hãng miễn phí hot straight loose kinh doanh ăn mặc giản dị phù hợp với nam quần
Cardan Road nam quần mùa xuân và mùa hè phần mỏng chính hãng miễn phí hot straight loose kinh doanh ăn mặc giản dị phù hợp với nam quần
Cardan Road nam quần mùa xuân và mùa hè phần mỏng chính hãng miễn phí hot straight loose kinh doanh ăn mặc giản dị phù hợp với nam quần
Cardan Road nam quần mùa xuân và mùa hè phần mỏng chính hãng miễn phí hot straight loose kinh doanh ăn mặc giản dị phù hợp với nam quần
Cardan Road nam quần mùa xuân và mùa hè phần mỏng chính hãng miễn phí hot straight loose kinh doanh ăn mặc giản dị phù hợp với nam quần
Cardan Road nam quần mùa xuân và mùa hè phần mỏng chính hãng miễn phí hot straight loose kinh doanh ăn mặc giản dị phù hợp với nam quần
Cardan Road nam quần mùa xuân và mùa hè phần mỏng chính hãng miễn phí hot straight loose kinh doanh ăn mặc giản dị phù hợp với nam quần
Cardan Road nam quần mùa xuân và mùa hè phần mỏng chính hãng miễn phí hot straight loose kinh doanh ăn mặc giản dị phù hợp với nam quần
Cardan Road nam quần mùa xuân và mùa hè phần mỏng chính hãng miễn phí hot straight loose kinh doanh ăn mặc giản dị phù hợp với nam quần
Ghi chú

Số lượng:
Thời gian để thị trường: 2018
Thành phần nguyên liệu: Polyester 72,7% Viscose Fiber (Viscose) 27.3%
Quần dài: quần
Hàng số: 801
Loại quần: thẳng
Màu sắc: [Ghi chú: Mục 8801 là lỏng lẻo] 8801 phần màu đen lỏng lẻo 8801 lỏng phần mỏng màu xanh 8801 phần mỏng lỏng màu xám 8801 phần mỏng màu xám hỗn hợp [Lưu ý: 8805 là một phần mỏng] 8805 Slim mỏng phần đen 8805 mỏng cơ thể Màu xanh 8805 Slim phần mỏng trong màu xám 8805 Slim phần mỏng hỗn hợp màu xám trên cùng một phong cách mùa xuân vải cũng có 8801 phần mùa xuân lỏng lẻo 8801 phần mùa xuân lỏng màu xanh 8801 phần mùa xuân lỏng lẻo trong phần màu xám 8801 lỏng hỗn hợp màu xám 8805 Slim mùa xuân Đen 8805 Slim Spring Blue 8805 Slim Spring 灰 8805 Slim Spring Xám hỗn hợp
Thương hiệu: Cardanro / Cardan Road
Kích thước: 27 yards [chu vi vòng eo 2.08 feet] 28 yards [chu vi vòng eo 2,16 feet] 30 yards [chu vi vòng eo 2,23 feet] 30 yards [chu vi vòng eo 2,31 feet] 31 yards [chu vi vòng eo 2,39 feet] 32 yards [chu vi vòng eo 2,46 feet] 33 yards [chu vi vòng eo 2,54 feet 】 34 yards [chu vi vòng eo 2,62 feet] 35 yards [chu vi vòng eo 2,69 feet] 36 yards [chu vi vòng eo 2,77 feet] 37 yards [chu vi vòng eo 2,85 feet] 38 yards [chu vi vòng eo 2,92 feet] 39 yards [chu vi vòng eo 3 feet] 40 yards [chu vi vòng eo 3,08 feet] 42 yards [chu vi vòng eo 3.23 feet] 44 yards [chu vi vòng eo 3.4 feet] 46 yards [chu vi vòng eo 3.6 feet]
Tài liệu: Polyester
Hàm lượng polyester: 70% (bao gồm) -79% (bao gồm)
Áp dụng mùa: mùa xuân
Cảnh áp dụng: đi làm
Áp dụng cho: Tuổi trung niên
Phong cách cơ bản: Người đàn ông kinh doanh
Phong cách phân ngành: kinh doanh ăn mặc
Công nghệ may mặc: Xử lý không sắt
Chi tiết phong cách quần áo: khác
Mô hình: rắn màu;
Cardan Road nam quần mùa xuân và mùa hè phần mỏng chính hãng miễn phí hot straight loose kinh doanh ăn mặc giản dị phù hợp với nam quần Cardan Road nam quần mùa xuân và mùa hè phần mỏng chính hãng miễn phí hot straight loose kinh doanh ăn mặc giản dị phù hợp với nam quần Cardan Road nam quần mùa xuân và mùa hè phần mỏng chính hãng miễn phí hot straight loose kinh doanh ăn mặc giản dị phù hợp với nam quần Cardan Road nam quần mùa xuân và mùa hè phần mỏng chính hãng miễn phí hot straight loose kinh doanh ăn mặc giản dị phù hợp với nam quần Cardan Road nam quần mùa xuân và mùa hè phần mỏng chính hãng miễn phí hot straight loose kinh doanh ăn mặc giản dị phù hợp với nam quần Cardan Road nam quần mùa xuân và mùa hè phần mỏng chính hãng miễn phí hot straight loose kinh doanh ăn mặc giản dị phù hợp với nam quần Cardan Road nam quần mùa xuân và mùa hè phần mỏng chính hãng miễn phí hot straight loose kinh doanh ăn mặc giản dị phù hợp với nam quần Cardan Road nam quần mùa xuân và mùa hè phần mỏng chính hãng miễn phí hot straight loose kinh doanh ăn mặc giản dị phù hợp với nam quần Cardan Road nam quần mùa xuân và mùa hè phần mỏng chính hãng miễn phí hot straight loose kinh doanh ăn mặc giản dị phù hợp với nam quần Cardan Road nam quần mùa xuân và mùa hè phần mỏng chính hãng miễn phí hot straight loose kinh doanh ăn mặc giản dị phù hợp với nam quần Cardan Road nam quần mùa xuân và mùa hè phần mỏng chính hãng miễn phí hot straight loose kinh doanh ăn mặc giản dị phù hợp với nam quần Cardan Road nam quần mùa xuân và mùa hè phần mỏng chính hãng miễn phí hot straight loose kinh doanh ăn mặc giản dị phù hợp với nam quần

0965.68.68.11