Mùa xuân và mùa hè Cardan Road nam quần mỏng phần lỏng thẳng kinh doanh miễn phí hot cộng với phân bón tăng xếp li giản dị phù hợp với quần

MÃ SẢN PHẨM: TD-565312661668
694,000 đ 2,844,960 đ
Kích thước:
29 yard eo 2,23 feet
30 yard eo 2,31 feet
31 yard eo 2,39 feet
Vòng eo 32 yard 2,46 feet
33 yard eo 2,54 feet
Vòng eo 34 yard 2,62 feet
Vòng eo 35 yard 2,69 feet
36 yard eo 2,77 feet
37 mét eo 2,85 feet
Vòng eo 38 yard 2,92 feet
39 yard eo 3 feet
40 yard eo 3.08 feet
42 yard eo 3,23 feet
Màu sắc:
Mùa xuân và mùa hè Cardan Road nam quần mỏng phần lỏng thẳng kinh doanh miễn phí hot cộng với phân bón tăng xếp li giản dị phù hợp với quần
Mùa xuân và mùa hè Cardan Road nam quần mỏng phần lỏng thẳng kinh doanh miễn phí hot cộng với phân bón tăng xếp li giản dị phù hợp với quần
Mùa xuân và mùa hè Cardan Road nam quần mỏng phần lỏng thẳng kinh doanh miễn phí hot cộng với phân bón tăng xếp li giản dị phù hợp với quần
Mùa xuân và mùa hè Cardan Road nam quần mỏng phần lỏng thẳng kinh doanh miễn phí hot cộng với phân bón tăng xếp li giản dị phù hợp với quần
Mùa xuân và mùa hè Cardan Road nam quần mỏng phần lỏng thẳng kinh doanh miễn phí hot cộng với phân bón tăng xếp li giản dị phù hợp với quần
Mùa xuân và mùa hè Cardan Road nam quần mỏng phần lỏng thẳng kinh doanh miễn phí hot cộng với phân bón tăng xếp li giản dị phù hợp với quần
Ghi chú

Số lượng:
Thời gian để thị trường: 2018
Thành phần nguyên liệu: Polyester 72,7% Viscose Fiber (Viscose) 27.3%
Quần dài: quần
Số hàng: 8809
Loại quần: lỏng lẻo
Màu sắc: 8809 phần mỏng màu xanh 8809 phần mỏng màu xám 8808 mùa xuân phần màu đen 8808 mùa xuân phần màu xanh 8808 mùa xuân phần màu xám 8809 phần mỏng màu đen
Thương hiệu: Cardanro / Cardan Road
Kích thước: 38 yards eo 2.92 feet 39 yards eo 3 feet 40 yards eo 3.08 feet 42 yards eo 3.23 feet 29 yards eo 2.23 feet 30 yards eo 2.31 feet 31 yards eo 2.39 feet 32 ​​yards eo 2.46 feet 33 yards eo 2.54 feet 34 yards eo 2.62 feet 35 yards eo 2.69 feet 36 yards eo 2.77 feet 37 yards eo 2.85 feet
Tài liệu: Polyester
Hàm lượng polyester: 70% (bao gồm) -79% (bao gồm)
Mùa áp dụng: mùa hè
Cảnh áp dụng: đi làm
Áp dụng cho: Tuổi trung niên
Phong cách cơ bản: Người đàn ông kinh doanh
Phong cách phân ngành: kinh doanh ăn mặc
Công nghệ may mặc: Xử lý không sắt
Chi tiết phong cách quần áo: 缉 明线
Mô hình: rắn màu;
Mùa xuân và mùa hè Cardan Road nam quần mỏng phần lỏng thẳng kinh doanh miễn phí hot cộng với phân bón tăng xếp li giản dị phù hợp với quần Mùa xuân và mùa hè Cardan Road nam quần mỏng phần lỏng thẳng kinh doanh miễn phí hot cộng với phân bón tăng xếp li giản dị phù hợp với quần Mùa xuân và mùa hè Cardan Road nam quần mỏng phần lỏng thẳng kinh doanh miễn phí hot cộng với phân bón tăng xếp li giản dị phù hợp với quần Mùa xuân và mùa hè Cardan Road nam quần mỏng phần lỏng thẳng kinh doanh miễn phí hot cộng với phân bón tăng xếp li giản dị phù hợp với quần Mùa xuân và mùa hè Cardan Road nam quần mỏng phần lỏng thẳng kinh doanh miễn phí hot cộng với phân bón tăng xếp li giản dị phù hợp với quần Mùa xuân và mùa hè Cardan Road nam quần mỏng phần lỏng thẳng kinh doanh miễn phí hot cộng với phân bón tăng xếp li giản dị phù hợp với quần Mùa xuân và mùa hè Cardan Road nam quần mỏng phần lỏng thẳng kinh doanh miễn phí hot cộng với phân bón tăng xếp li giản dị phù hợp với quần Mùa xuân và mùa hè Cardan Road nam quần mỏng phần lỏng thẳng kinh doanh miễn phí hot cộng với phân bón tăng xếp li giản dị phù hợp với quần Mùa xuân và mùa hè Cardan Road nam quần mỏng phần lỏng thẳng kinh doanh miễn phí hot cộng với phân bón tăng xếp li giản dị phù hợp với quần Mùa xuân và mùa hè Cardan Road nam quần mỏng phần lỏng thẳng kinh doanh miễn phí hot cộng với phân bón tăng xếp li giản dị phù hợp với quần Mùa xuân và mùa hè Cardan Road nam quần mỏng phần lỏng thẳng kinh doanh miễn phí hot cộng với phân bón tăng xếp li giản dị phù hợp với quần Mùa xuân và mùa hè Cardan Road nam quần mỏng phần lỏng thẳng kinh doanh miễn phí hot cộng với phân bón tăng xếp li giản dị phù hợp với quần

0965.68.68.11