Trung niên thể thao phù hợp với nam giới mùa hè dài- tay mỏng phần người đàn ông giản dị thể thao phù hợp với cha nạp mùa xuân và mùa thu áo len

MÃ SẢN PHẨM: TD-565842926483
782,000 đ 976,660 đ
Kích thước:
M
L
XL
2XL
4XL
5XL
3XL
Màu sắc:
Trung niên thể thao phù hợp với nam giới mùa hè dài- tay mỏng phần người đàn ông giản dị thể thao phù hợp với cha nạp mùa xuân và mùa thu áo len
Trung niên thể thao phù hợp với nam giới mùa hè dài- tay mỏng phần người đàn ông giản dị thể thao phù hợp với cha nạp mùa xuân và mùa thu áo len
Trung niên thể thao phù hợp với nam giới mùa hè dài- tay mỏng phần người đàn ông giản dị thể thao phù hợp với cha nạp mùa xuân và mùa thu áo len
Trung niên thể thao phù hợp với nam giới mùa hè dài- tay mỏng phần người đàn ông giản dị thể thao phù hợp với cha nạp mùa xuân và mùa thu áo len
Trung niên thể thao phù hợp với nam giới mùa hè dài- tay mỏng phần người đàn ông giản dị thể thao phù hợp với cha nạp mùa xuân và mùa thu áo len
Trung niên thể thao phù hợp với nam giới mùa hè dài- tay mỏng phần người đàn ông giản dị thể thao phù hợp với cha nạp mùa xuân và mùa thu áo len
Trung niên thể thao phù hợp với nam giới mùa hè dài- tay mỏng phần người đàn ông giản dị thể thao phù hợp với cha nạp mùa xuân và mùa thu áo len
Ghi chú

Số lượng:
Phong cách: Tay áo
Hàng số: 1717
Phiên bản: Loose
Cổ áo loại: cổ tròn
Màu: rượu vang đỏ đỏ ánh sáng màu xám màu xanh đậm màu đen tối màu xám màu xanh hoàng gia
Kích thước: 4XL 5XL ML XL 2XL 3XL
Loại tay áo: thường xuyên
Thương hiệu: SBVA / Shi Ban Ya
Mô hình: rắn màu
Tài liệu: cotton
Hàm lượng bông: 50% (bao gồm) -69% (bao gồm)
Áp dụng mùa: mùa xuân
Áp dụng cảnh: thể thao
Áp dụng cho: Tuổi trung niên
Chi tiết phong cách quần áo: đáy có gân
Độ dày: phần mỏng
Phong cách cơ bản: Người đàn ông kinh doanh
Phong cách phân ngành: kinh doanh bình thường
Công nghệ quần áo: không xử lý nóng;
Trung niên thể thao phù hợp với nam giới mùa hè dài- tay mỏng phần người đàn ông giản dị thể thao phù hợp với cha nạp mùa xuân và mùa thu áo len Trung niên thể thao phù hợp với nam giới mùa hè dài- tay mỏng phần người đàn ông giản dị thể thao phù hợp với cha nạp mùa xuân và mùa thu áo len Trung niên thể thao phù hợp với nam giới mùa hè dài- tay mỏng phần người đàn ông giản dị thể thao phù hợp với cha nạp mùa xuân và mùa thu áo len Trung niên thể thao phù hợp với nam giới mùa hè dài- tay mỏng phần người đàn ông giản dị thể thao phù hợp với cha nạp mùa xuân và mùa thu áo len Trung niên thể thao phù hợp với nam giới mùa hè dài- tay mỏng phần người đàn ông giản dị thể thao phù hợp với cha nạp mùa xuân và mùa thu áo len Trung niên thể thao phù hợp với nam giới mùa hè dài- tay mỏng phần người đàn ông giản dị thể thao phù hợp với cha nạp mùa xuân và mùa thu áo len Trung niên thể thao phù hợp với nam giới mùa hè dài- tay mỏng phần người đàn ông giản dị thể thao phù hợp với cha nạp mùa xuân và mùa thu áo len Trung niên thể thao phù hợp với nam giới mùa hè dài- tay mỏng phần người đàn ông giản dị thể thao phù hợp với cha nạp mùa xuân và mùa thu áo len Trung niên thể thao phù hợp với nam giới mùa hè dài- tay mỏng phần người đàn ông giản dị thể thao phù hợp với cha nạp mùa xuân và mùa thu áo len Trung niên thể thao phù hợp với nam giới mùa hè dài- tay mỏng phần người đàn ông giản dị thể thao phù hợp với cha nạp mùa xuân và mùa thu áo len Trung niên thể thao phù hợp với nam giới mùa hè dài- tay mỏng phần người đàn ông giản dị thể thao phù hợp với cha nạp mùa xuân và mùa thu áo len Trung niên thể thao phù hợp với nam giới mùa hè dài- tay mỏng phần người đàn ông giản dị thể thao phù hợp với cha nạp mùa xuân và mùa thu áo len

0965.68.68.11