Tìm mồi dưới cùng drifter silicone đặc biệt để tìm các hạt dưới cùng một cách nhanh chóng điều chỉnh trôi tiêu chuẩn mồi dẫn thả mồi câu cá thiết bị

MÃ SẢN PHẨM: TD-567040502287
60,000 đ
Số lượng:

0965.68.68.11