Playboy mùa hè phần mỏng cộng với phân bón để tăng của nam giới thường quần thẳng dâu tằm tơ trung niên phù hợp với quần người đàn ông

MÃ SẢN PHẨM: TD-567709400834
385,000 đ 976,660 đ
Kích thước:
29 yard [2 feet 2 chu vi vòng eo]
30 yard [2 feet 3 vòng eo]
31 yard [2 feet 4 chu vi vòng eo]
32 yard [2 feet 5 chu vi vòng eo]
33 yard [2 feet 6 chu vi vòng eo]
34 yard [2 feet 7 chu vi vòng eo]
36 yard [2 feet 8 vòng eo]
38 yard [2 feet 9 vòng eo]
40 yard [3 feet eo]
42 yard [3 feet 1 vòng eo]
44 yard [3 feet 2 vòng eo]
XL 3 chân 3 vòng eo
XL 3 chân 4 vòng eo
XL 3 chân 5 vòng eo
XL 3 chân 6 vòng eo
XL 3 chân 7 vòng eo
XL 3 chân 8 vòng eo
Màu sắc:
Playboy mùa hè phần mỏng cộng với phân bón để tăng của nam giới thường quần thẳng dâu tằm tơ trung niên phù hợp với quần người đàn ông
Playboy mùa hè phần mỏng cộng với phân bón để tăng của nam giới thường quần thẳng dâu tằm tơ trung niên phù hợp với quần người đàn ông
Playboy mùa hè phần mỏng cộng với phân bón để tăng của nam giới thường quần thẳng dâu tằm tơ trung niên phù hợp với quần người đàn ông
Playboy mùa hè phần mỏng cộng với phân bón để tăng của nam giới thường quần thẳng dâu tằm tơ trung niên phù hợp với quần người đàn ông
Playboy mùa hè phần mỏng cộng với phân bón để tăng của nam giới thường quần thẳng dâu tằm tơ trung niên phù hợp với quần người đàn ông
Playboy mùa hè phần mỏng cộng với phân bón để tăng của nam giới thường quần thẳng dâu tằm tơ trung niên phù hợp với quần người đàn ông
Playboy mùa hè phần mỏng cộng với phân bón để tăng của nam giới thường quần thẳng dâu tằm tơ trung niên phù hợp với quần người đàn ông
Playboy mùa hè phần mỏng cộng với phân bón để tăng của nam giới thường quần thẳng dâu tằm tơ trung niên phù hợp với quần người đàn ông
Playboy mùa hè phần mỏng cộng với phân bón để tăng của nam giới thường quần thẳng dâu tằm tơ trung niên phù hợp với quần người đàn ông
Playboy mùa hè phần mỏng cộng với phân bón để tăng của nam giới thường quần thẳng dâu tằm tơ trung niên phù hợp với quần người đàn ông
Playboy mùa hè phần mỏng cộng với phân bón để tăng của nam giới thường quần thẳng dâu tằm tơ trung niên phù hợp với quần người đàn ông
Playboy mùa hè phần mỏng cộng với phân bón để tăng của nam giới thường quần thẳng dâu tằm tơ trung niên phù hợp với quần người đàn ông
Playboy mùa hè phần mỏng cộng với phân bón để tăng của nam giới thường quần thẳng dâu tằm tơ trung niên phù hợp với quần người đàn ông
Playboy mùa hè phần mỏng cộng với phân bón để tăng của nam giới thường quần thẳng dâu tằm tơ trung niên phù hợp với quần người đàn ông
Playboy mùa hè phần mỏng cộng với phân bón để tăng của nam giới thường quần thẳng dâu tằm tơ trung niên phù hợp với quần người đàn ông
Playboy mùa hè phần mỏng cộng với phân bón để tăng của nam giới thường quần thẳng dâu tằm tơ trung niên phù hợp với quần người đàn ông
Playboy mùa hè phần mỏng cộng với phân bón để tăng của nam giới thường quần thẳng dâu tằm tơ trung niên phù hợp với quần người đàn ông
Playboy mùa hè phần mỏng cộng với phân bón để tăng của nam giới thường quần thẳng dâu tằm tơ trung niên phù hợp với quần người đàn ông
Ghi chú

Số lượng:
Thời gian để thị trường: 2018
Quần dài: quần
Hàng số: Quần lụa
Loại quần: thẳng
Màu sắc: màu xanh hải quân đen xám gai màu xám đậu màu xám màu be kaki ánh sáng màu xám đen
Thương hiệu: playboy VIP Collection / Playboy VIP
Kích thước: 29 yards [2 feet 2 chu vi vòng eo] 30 yards [2 feet 3 chu vi vòng eo] 31 yards [2 feet 4 chu vi vòng eo] 32 yards [2 feet 5 chu vi vòng eo] 33 yards [2 feet 6 chu vi vòng eo] 34 yards [2 feet 7 chu vi vòng eo] 36 yards [2 feet 8 chu vi vòng eo] 38 yards [2 feet 9 chu vi vòng eo] 40 yards [3 feet chu vi vòng eo] 42 yards [3 feet 1 vòng eo] 44 yards [3 feet 2 chu vi vòng eo] XL 3 feet 3 chu vi vòng eo XL 3 Thước 4 eo xl 3 feet 5 eo xl 3 feet 6 eo xl 3 feet 7 eo xl 3 feet 8 chu vi vòng eo
Tài liệu: Lụa
Hàm lượng tơ tằm: 95% trở lên
Mùa áp dụng: mùa hè
Áp dụng cảnh: Giải Trí
Áp dụng cho: Tuổi trung niên
Phong cách cơ bản: Người đàn ông kinh doanh
Phong cách phân ngành: kinh doanh bình thường
Công nghệ may mặc: Xử lý không sắt
Chi tiết phong cách quần áo: quilting
Mô hình: khác;
Playboy mùa hè phần mỏng cộng với phân bón để tăng của nam giới thường quần thẳng dâu tằm tơ trung niên phù hợp với quần người đàn ông Playboy mùa hè phần mỏng cộng với phân bón để tăng của nam giới thường quần thẳng dâu tằm tơ trung niên phù hợp với quần người đàn ông Playboy mùa hè phần mỏng cộng với phân bón để tăng của nam giới thường quần thẳng dâu tằm tơ trung niên phù hợp với quần người đàn ông Playboy mùa hè phần mỏng cộng với phân bón để tăng của nam giới thường quần thẳng dâu tằm tơ trung niên phù hợp với quần người đàn ông Playboy mùa hè phần mỏng cộng với phân bón để tăng của nam giới thường quần thẳng dâu tằm tơ trung niên phù hợp với quần người đàn ông Playboy mùa hè phần mỏng cộng với phân bón để tăng của nam giới thường quần thẳng dâu tằm tơ trung niên phù hợp với quần người đàn ông Playboy mùa hè phần mỏng cộng với phân bón để tăng của nam giới thường quần thẳng dâu tằm tơ trung niên phù hợp với quần người đàn ông Playboy mùa hè phần mỏng cộng với phân bón để tăng của nam giới thường quần thẳng dâu tằm tơ trung niên phù hợp với quần người đàn ông Playboy mùa hè phần mỏng cộng với phân bón để tăng của nam giới thường quần thẳng dâu tằm tơ trung niên phù hợp với quần người đàn ông Playboy mùa hè phần mỏng cộng với phân bón để tăng của nam giới thường quần thẳng dâu tằm tơ trung niên phù hợp với quần người đàn ông Playboy mùa hè phần mỏng cộng với phân bón để tăng của nam giới thường quần thẳng dâu tằm tơ trung niên phù hợp với quần người đàn ông Playboy mùa hè phần mỏng cộng với phân bón để tăng của nam giới thường quần thẳng dâu tằm tơ trung niên phù hợp với quần người đàn ông

0965.68.68.11