Lỏng kích thước lớn thời trang hit màu mỏng eo váy váy khí v- cổ đầm mùa hè mới đầm thủy triều

MÃ SẢN PHẨM: TD-569656600529
143,000 đ
Kích thước:
4XL
3XL
Phân loại màu sắc:
Lỏng kích thước lớn thời trang hit màu mỏng eo váy váy khí v- cổ đầm mùa hè mới đầm thủy triều
Ghi chú

Số lượng:
Mã số: A-L5333
Mùa năm: Mùa hè năm 2018
Phân loại màu sắc: đen
Kích thước: 3XL 4XL;
Lỏng kích thước lớn thời trang hit màu mỏng eo váy váy khí v- cổ đầm mùa hè mới đầm thủy triều Lỏng kích thước lớn thời trang hit màu mỏng eo váy váy khí v- cổ đầm mùa hè mới đầm thủy triều Lỏng kích thước lớn thời trang hit màu mỏng eo váy váy khí v- cổ đầm mùa hè mới đầm thủy triều Lỏng kích thước lớn thời trang hit màu mỏng eo váy váy khí v- cổ đầm mùa hè mới đầm thủy triều

0965.68.68.11