* 64g cao với phiên bản đích thực nguyên vẹn của sự xuất hiện * * * Genius Motorola / Motorola màu xanh lá cây bưởi XT1799-2 toàn bộ mạng 4G dual sim màn hình lớn điện thoại thông minh - Điện thoại di động

MÃ SẢN PHẨM: TD-560848921151
2,951,000 đ
Màu cơ thể:
* 64g cao với phiên bản đích thực nguyên vẹn của sự xuất hiện * * * Genius Motorola / Motorola màu xanh lá cây bưởi XT1799-2 toàn bộ mạng 4G dual sim màn hình lớn điện thoại thông minh - Điện thoại di động
* 64g cao với phiên bản đích thực nguyên vẹn của sự xuất hiện * * * Genius Motorola / Motorola màu xanh lá cây bưởi XT1799-2 toàn bộ mạng 4G dual sim màn hình lớn điện thoại thông minh - Điện thoại di động
* 64g cao với phiên bản đích thực nguyên vẹn của sự xuất hiện * * * Genius Motorola / Motorola màu xanh lá cây bưởi XT1799-2 toàn bộ mạng 4G dual sim màn hình lớn điện thoại thông minh - Điện thoại di động
Loại gói:
* 64g cao với phiên bản đích thực nguyên vẹn của sự xuất hiện * * * Genius Motorola / Motorola màu xanh lá cây bưởi XT1799-2 toàn bộ mạng 4G dual sim màn hình lớn điện thoại thông minh - Điện thoại di động
Dung lượng lưu trữ:
* 64g cao với phiên bản đích thực nguyên vẹn của sự xuất hiện * * * Genius Motorola / Motorola màu xanh lá cây bưởi XT1799-2 toàn bộ mạng 4G dual sim màn hình lớn điện thoại thông minh - Điện thoại di động
* 64g cao với phiên bản đích thực nguyên vẹn của sự xuất hiện * * * Genius Motorola / Motorola màu xanh lá cây bưởi XT1799-2 toàn bộ mạng 4G dual sim màn hình lớn điện thoại thông minh - Điện thoại di động
Loại phiên bản:
* 64g cao với phiên bản đích thực nguyên vẹn của sự xuất hiện * * * Genius Motorola / Motorola màu xanh lá cây bưởi XT1799-2 toàn bộ mạng 4G dual sim màn hình lớn điện thoại thông minh - Điện thoại di động
Ghi chú

Số lượng:

0965.68.68.11