/ 7 / 5s / 5 / 6s sạc dây bện chứng nhận dòng 3C Andrews chung dòng dữ liệu của Apple iphone6 - Phụ kiện kỹ thuật số

MÃ SẢN PHẨM: TD-545780734371
144,000 đ
Phân loại màu sắc:
Dòng dữ liệu bện màu của Apple 1,0 m
Dòng dữ liệu bện màu của Apple 1,5 mét
Cáp dữ liệu bện màu Android 1,0 m
Cáp dữ liệu bện màu Android 1,5 mét
Dòng dữ liệu bện màu loại C 1,0 m
Cáp dữ liệu bện màu loại C 1,5 mét
Độ dài:
1,5 triệu
Ghi chú

Số lượng:

0965.68.68.11