Thẻ vừa baffle thẻ thủy tinh trưng bày laminate thẻ nhãn dược kệ thẻ giá thẻ tag giá tag tag

MÃ SẢN PHẨM: TD-7152307499
60,000 đ
Phân loại màu sắc:
10-14mm bayonet / trong suốt 100cm dài
10-14mm bayonet / trong suốt 120cm dài
7-11mm lưỡi lê / xanh dài 100cm
7-11mm bayonet / xanh 120cm dài
7-11mm bayonet / trong suốt 100 cm dài
7-11mm bayonet / trong suốt 110cm dài
7-11mm bayonet / trong suốt 116cm dài
7-11mm bayonet / trong suốt 120cm dài
7-11mm bayonet / trong suốt dài 50cm
7-11mm bayonet / trong suốt 60cm dài
7-11mm bayonet / trong suốt 70cm dài
7-11mm bayonet / trong suốt 90 cm dài
7-11mm bayonet / trong suốt 96 cm dài
7-11mm bayonet trong suốt / 80cm dài
Thẻ vừa baffle thẻ thủy tinh trưng bày laminate thẻ nhãn dược kệ thẻ giá thẻ tag giá tag tag
Ghi chú

Số lượng:

0965.68.68.11