(bao gồm cả thìa) tráng men lò nung bằng tay retro có màu cà phê cốc pha màu cốc cốc gốm sáng tạo cặp cốc - Tách

MÃ SẢN PHẨM: TD-40422263040
267,000 đ
Phân loại màu sắc:
(bao gồm cả thìa) tráng men lò nung bằng tay retro có màu cà phê cốc pha màu cốc cốc gốm sáng tạo cặp cốc - Tách
(bao gồm cả thìa) tráng men lò nung bằng tay retro có màu cà phê cốc pha màu cốc cốc gốm sáng tạo cặp cốc - Tách
(bao gồm cả thìa) tráng men lò nung bằng tay retro có màu cà phê cốc pha màu cốc cốc gốm sáng tạo cặp cốc - Tách
(bao gồm cả thìa) tráng men lò nung bằng tay retro có màu cà phê cốc pha màu cốc cốc gốm sáng tạo cặp cốc - Tách
(bao gồm cả thìa) tráng men lò nung bằng tay retro có màu cà phê cốc pha màu cốc cốc gốm sáng tạo cặp cốc - Tách
Ghi chú

Số lượng:

0965.68.68.11