"Carrian" fondant mô phỏng hoa cẩm tú cầu cắt chết Clay hoa cắt chết + khuôn ép silicon - Tự làm khuôn nướng

MÃ SẢN PHẨM: TD-524271502023
119,000 đ
Phân loại màu sắc:
"Carrian" fondant mô phỏng hoa cẩm tú cầu cắt chết Clay hoa cắt chết + khuôn ép silicon - Tự làm khuôn nướng
"Carrian" fondant mô phỏng hoa cẩm tú cầu cắt chết Clay hoa cắt chết + khuôn ép silicon - Tự làm khuôn nướng
"Carrian" fondant mô phỏng hoa cẩm tú cầu cắt chết Clay hoa cắt chết + khuôn ép silicon - Tự làm khuôn nướng
Ghi chú

Số lượng:

0965.68.68.11