. Đại bàng bay nhỏ tụ tay ném máy bay đồ chơi tàu lượn bọt điện mô hình RC rơi mô hình kháng - Mô hình máy bay / Xe & mô hình tàu / Người lính mô hình / Drone

MÃ SẢN PHẨM: TD-596407804415
155,000 đ
Phân loại màu sắc:
Tiêu chuẩn (bao gồm 1 hộp sạc) + 3 pin
Tiêu chuẩn (bao gồm 1 hộp sạc) + 3 pin phù hợp
Tiêu chuẩn (bao gồm 1 hộp sạc) + 3 pin thông thường
Tiêu chuẩn (bao gồm 1 hộp sạc) + 3 pin tốt +1 bút, bút
Ghi chú

Số lượng:

0965.68.68.11