* Genuine * 2 + 16G còn nguyên vẹn toàn bộ Netcom * Coolpad / Cool 8675-W00 8675-A Great Thiên Chúa F2 phiên bản toàn bộ mạng lưới 4G 5,5-inch lớn màn hình điện thoại thông minh - Điện thoại di động

MÃ SẢN PHẨM: TD-551054316109
1,883,000 đ
Màu cơ thể:
* Genuine * 2 + 16G còn nguyên vẹn toàn bộ Netcom * Coolpad / Cool 8675-W00 8675-A Great Thiên Chúa F2 phiên bản toàn bộ mạng lưới 4G 5,5-inch lớn màn hình điện thoại thông minh - Điện thoại di động
Loại gói:
* Genuine * 2 + 16G còn nguyên vẹn toàn bộ Netcom * Coolpad / Cool 8675-W00 8675-A Great Thiên Chúa F2 phiên bản toàn bộ mạng lưới 4G 5,5-inch lớn màn hình điện thoại thông minh - Điện thoại di động
* Genuine * 2 + 16G còn nguyên vẹn toàn bộ Netcom * Coolpad / Cool 8675-W00 8675-A Great Thiên Chúa F2 phiên bản toàn bộ mạng lưới 4G 5,5-inch lớn màn hình điện thoại thông minh - Điện thoại di động
* Genuine * 2 + 16G còn nguyên vẹn toàn bộ Netcom * Coolpad / Cool 8675-W00 8675-A Great Thiên Chúa F2 phiên bản toàn bộ mạng lưới 4G 5,5-inch lớn màn hình điện thoại thông minh - Điện thoại di động
Dung lượng lưu trữ:
* Genuine * 2 + 16G còn nguyên vẹn toàn bộ Netcom * Coolpad / Cool 8675-W00 8675-A Great Thiên Chúa F2 phiên bản toàn bộ mạng lưới 4G 5,5-inch lớn màn hình điện thoại thông minh - Điện thoại di động
Loại phiên bản:
* Genuine * 2 + 16G còn nguyên vẹn toàn bộ Netcom * Coolpad / Cool 8675-W00 8675-A Great Thiên Chúa F2 phiên bản toàn bộ mạng lưới 4G 5,5-inch lớn màn hình điện thoại thông minh - Điện thoại di động
Ghi chú

Số lượng:

0965.68.68.11