"Ghi chú nhỏ" công cụ dệt người mới xử lý mềm xử lý tre móc tốt và dày từ 10 đến 3,5mm - Công cụ & vật liệu may DIY

MÃ SẢN PHẨM: TD-594587217925
65,000 đ
Phân loại màu sắc:
1,0mm
1.0mm 幸福牌竹针
1.25mm
1.25mm 幸福牌竹针
1,5MM
1.5mm 幸福牌竹针
1.75mm
1.75mm 幸福牌竹针
2.0mm
2.0mm 幸福牌竹针
2.25mm
2.25mm 幸福牌竹针
2.5MM
2.5mm 幸福牌竹针
2.75mm 幸福牌竹针
3.0mm 幸福牌竹针
3.5mm 幸福牌竹针
幸福牌竹针一套10支 1.0mm-3.5mm
Ghi chú

Số lượng:

0965.68.68.11