"Giấc mơ hoa lạch" Vòng tay Spatholobus Ngày lễ của phụ nữ Tây Tạng Shannan Vòng tay mây mây Vine Vine

MÃ SẢN PHẨM: TD-528553613369
148,000 đ
Phân loại màu sắc:
Phần thông thường (cổ tay 14cm)
Không có phần bình thường (cổ tay 14cm)
Phần thông thường (cổ tay 15cm)
Không có phần chung phần (cổ tay 15cm)
Phần thông thường (cổ tay 16cm)
Không có phần bình thường (cổ tay 16cm)
Phần thông thường (cổ tay 17cm)
Không có phần chung phần (cổ tay 17cm)
Phần thông thường (cổ tay 18cm)
Không có phần chung phần (cổ tay 18cm)
Xin lưu ý các kích thước cổ tay khác
Ghi chú

Số lượng:

0965.68.68.11