* Gửi gói ban đầu * Motorola / Motorola XT1650-05 Moto Z toàn bộ mô-đun mạng 4G điện thoại thông minh chính hãng

MÃ SẢN PHẨM: TD-541114279640
5,179,000 đ
Màu cơ thể:
* Gửi gói ban đầu * Motorola / Motorola XT1650-05 Moto Z toàn bộ mô-đun mạng 4G điện thoại thông minh chính hãng
* Gửi gói ban đầu * Motorola / Motorola XT1650-05 Moto Z toàn bộ mô-đun mạng 4G điện thoại thông minh chính hãng
* Gửi gói ban đầu * Motorola / Motorola XT1650-05 Moto Z toàn bộ mô-đun mạng 4G điện thoại thông minh chính hãng
* Gửi gói ban đầu * Motorola / Motorola XT1650-05 Moto Z toàn bộ mô-đun mạng 4G điện thoại thông minh chính hãng
* Gửi gói ban đầu * Motorola / Motorola XT1650-05 Moto Z toàn bộ mô-đun mạng 4G điện thoại thông minh chính hãng
Loại gói:
* Gửi gói ban đầu * Motorola / Motorola XT1650-05 Moto Z toàn bộ mô-đun mạng 4G điện thoại thông minh chính hãng
* Gửi gói ban đầu * Motorola / Motorola XT1650-05 Moto Z toàn bộ mô-đun mạng 4G điện thoại thông minh chính hãng
* Gửi gói ban đầu * Motorola / Motorola XT1650-05 Moto Z toàn bộ mô-đun mạng 4G điện thoại thông minh chính hãng
* Gửi gói ban đầu * Motorola / Motorola XT1650-05 Moto Z toàn bộ mô-đun mạng 4G điện thoại thông minh chính hãng
* Gửi gói ban đầu * Motorola / Motorola XT1650-05 Moto Z toàn bộ mô-đun mạng 4G điện thoại thông minh chính hãng
Dung lượng lưu trữ:
* Gửi gói ban đầu * Motorola / Motorola XT1650-05 Moto Z toàn bộ mô-đun mạng 4G điện thoại thông minh chính hãng
Loại phiên bản:
* Gửi gói ban đầu * Motorola / Motorola XT1650-05 Moto Z toàn bộ mô-đun mạng 4G điện thoại thông minh chính hãng
Ghi chú

Số lượng:

0965.68.68.11