(Hình dạng xe) Cơ sở sạc quạt máy chủ PS4slim cơ sở sạc PS4 PRO xử lý khung sạc - PS kết hợp

MÃ SẢN PHẨM: TD-558399457169
406,000 đ
Phân loại màu sắc:
(Hình dạng xe) Cơ sở sạc quạt máy chủ PS4slim cơ sở sạc PS4 PRO xử lý khung sạc - PS kết hợp
(Hình dạng xe) Cơ sở sạc quạt máy chủ PS4slim cơ sở sạc PS4 PRO xử lý khung sạc - PS kết hợp
Ghi chú

Số lượng:

0965.68.68.11